10 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Fler jobb och god tillväxt i Sverige och Skaraborg

Debatt.:

Tack vare åtta år som präglats av en ansvarstagande och reforminriktad ekonomisk politik av alliansregeringen är Sverige på rätt väg. Sverige är det enda land i EU där den offentliga skulden väntas minska mellan 2006 och 2014 och vi har högst sysselsättningsgrad i EU. När Sverige nu reser sig ur krisen står vi inför nya utmaningar. Här skiljer sig Alliansen och regeringen främst inom tre områden.

1. Stärka svensk ekonomi

Genom att bygga skyddsvallar i ekonomin säkrar vi möjligheten att värna jobb och välfärd i nästa kris. Alliansen presenterar en politik för hur Sverige kan nå en procents överskott år 2018. För att nå tillräckliga överskott finansierar vi våra reformer krona för krona.

Regeringen överger inte bara överskottsmålet utan avser samtidigt montera ned reformer som Alliansen gjort inom sjukförsäkringen, vilket riskerar att åter pressa människor ur arbetskraften ut till utanförskap. Det riskerar att tränga undan resurser som skulle behövas för att stärka välfärden och bygga upp skyddsvallar inför nästa kris.

2. Förstärka jobbtillväxten

Alliansen arbetar efter ett ambitiöst jobbmål om att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Arbetet för att nå dit börjar i skolan. Vi vill gå vidare med en tioårig grundskola, mer matematik i högstadiet och betyg från årskurs fyra. Vi vill ha ytterligare karriärtjänster för skickliga lärare.

För att jobben ska kunna blir fler och kommer fler till del föreslår vi ett omfattande paket av regelförenklingar och förbättringar för entreprenörer. Vi breddar vägarna in till arbetsmarknaden genom bland annat matchningsanställningar samt utbyggda lärlingsanställningar.

Regeringen föreslår istället reformer som försämrar drivkrafter för att arbeta. Totalt höjer de skatten omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande. Det blir samtidigt dyrare att anställa unga vilket slår mot branscher med många unga anställda och mot unga utan erfarenhet som försöker få in en fot på arbetsmarknaden.

3. Investera i viktiga reformer för framtiden

Alliansen föreslår investeringar i infrastruktur och bostäder för att knyta ihop hela Sverige och göra det möjligt för människor och företag att bo och verka i hela landet. Satsningar på förbättrad infrastruktur i hela Sverige och reformer för mindre byggkrångel gör att Sverige kan fortsätta växa.

Alliansen och Moderaterna kommer fortsatt presentera fler förslag för jobb och tillväxt för hela Sverige. Moderaterna kommer att fortsatt förnya politiken på flera områden, för att svara på viktiga framtidsfrågor som utvecklar och stärker hela Sverige.

Alliansen sätter stabila statsfinanser främst, vi stöttar jobben och vi går framåt tillsammans med reformer som bygger Sverige och Skaraborg starkt för framtiden. Så möjliggör vi för fler jobb och god tillväxt i Sverige och Skaraborg.

Anna Kinberg Batra (M)

partiordförandekandidat

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Tack vare åtta år som präglats av en ansvarstagande och reforminriktad ekonomisk politik av alliansregeringen är Sverige på rätt väg. Sverige är det enda land i EU där den offentliga skulden väntas minska mellan 2006 och 2014 och vi har högst sysselsättningsgrad i EU. När Sverige nu reser sig ur krisen står vi inför nya utmaningar. Här skiljer sig Alliansen och regeringen främst inom tre områden.

1. Stärka svensk ekonomi

Genom att bygga skyddsvallar i ekonomin säkrar vi möjligheten att värna jobb och välfärd i nästa kris. Alliansen presenterar en politik för hur Sverige kan nå en procents överskott år 2018. För att nå tillräckliga överskott finansierar vi våra reformer krona för krona.

Regeringen överger inte bara överskottsmålet utan avser samtidigt montera ned reformer som Alliansen gjort inom sjukförsäkringen, vilket riskerar att åter pressa människor ur arbetskraften ut till utanförskap. Det riskerar att tränga undan resurser som skulle behövas för att stärka välfärden och bygga upp skyddsvallar inför nästa kris.

2. Förstärka jobbtillväxten

Alliansen arbetar efter ett ambitiöst jobbmål om att över fem miljoner människor ska ha ett jobb att gå till år 2020. Arbetet för att nå dit börjar i skolan. Vi vill gå vidare med en tioårig grundskola, mer matematik i högstadiet och betyg från årskurs fyra. Vi vill ha ytterligare karriärtjänster för skickliga lärare.

För att jobben ska kunna blir fler och kommer fler till del föreslår vi ett omfattande paket av regelförenklingar och förbättringar för entreprenörer. Vi breddar vägarna in till arbetsmarknaden genom bland annat matchningsanställningar samt utbyggda lärlingsanställningar.

Regeringen föreslår istället reformer som försämrar drivkrafter för att arbeta. Totalt höjer de skatten omkring 40 gånger så mycket på arbete och tillväxt som de föreslår till företagande. Det blir samtidigt dyrare att anställa unga vilket slår mot branscher med många unga anställda och mot unga utan erfarenhet som försöker få in en fot på arbetsmarknaden.

3. Investera i viktiga reformer för framtiden

Alliansen föreslår investeringar i infrastruktur och bostäder för att knyta ihop hela Sverige och göra det möjligt för människor och företag att bo och verka i hela landet. Satsningar på förbättrad infrastruktur i hela Sverige och reformer för mindre byggkrångel gör att Sverige kan fortsätta växa.

Alliansen och Moderaterna kommer fortsatt presentera fler förslag för jobb och tillväxt för hela Sverige. Moderaterna kommer att fortsatt förnya politiken på flera områden, för att svara på viktiga framtidsfrågor som utvecklar och stärker hela Sverige.

Alliansen sätter stabila statsfinanser främst, vi stöttar jobben och vi går framåt tillsammans med reformer som bygger Sverige och Skaraborg starkt för framtiden. Så möjliggör vi för fler jobb och god tillväxt i Sverige och Skaraborg.

Anna Kinberg Batra (M)

partiordförandekandidat

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

socialpolitisk talesperson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.