10 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Folkpartiet tar ansvar

Replik.

Lärarnas Riksförbund efterlyser svar från de politiska partierna i Skövde om hur man tagit sitt ansvar för att uppvärdera lärarnas löner.

Från Folkpartiet är svaret att Om Folkpartiet varit större hade lärarnas löner varit högre. I budgetförhandlingarna inför 2014 års budget försökte Folkpartiet att påbörja satsningen med en procent extra som rektorerna skulle ha att fördela i lönekuverten till lärare. En procents uppräkning skulle innebära 1,5 miljoner kronor för gymnasie- och vuxenutbildning och 2,2 miljoner för grundskolan. Vår tanke är att också fortsätta med karriärtjänster för förskollärare.

Folkpartiet drev i regeringen fram en lönehöjning för förstelärare och lektorer. Vi kommer att fortsätta vår kamp. Vår ambition är att uppnå Skaraborgs bästa skolmiljö för elever och lärare.

Vår förhoppning är att genom medvetet politiskt engagemang få droppen att urholka stenen.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Folkpartiet Skövde

Från Folkpartiet är svaret att Om Folkpartiet varit större hade lärarnas löner varit högre. I budgetförhandlingarna inför 2014 års budget försökte Folkpartiet att påbörja satsningen med en procent extra som rektorerna skulle ha att fördela i lönekuverten till lärare. En procents uppräkning skulle innebära 1,5 miljoner kronor för gymnasie- och vuxenutbildning och 2,2 miljoner för grundskolan. Vår tanke är att också fortsätta med karriärtjänster för förskollärare.

Folkpartiet drev i regeringen fram en lönehöjning för förstelärare och lektorer. Vi kommer att fortsätta vår kamp. Vår ambition är att uppnå Skaraborgs bästa skolmiljö för elever och lärare.

Vår förhoppning är att genom medvetet politiskt engagemang få droppen att urholka stenen.

Ulla-Britt Hagström

ordförande Folkpartiet Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.