10 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Fransson (SD): Felaktig anklagelse av Ask (S)

SLA skrev på nyhetsplats den 7/1 om Johan Asks (S) debattartikel i GP angående en motion från Sverigedemokraternas Kent Ekeroth och där Ask lyckas fabulera friskt. Det blir inte minst ett magplask när Ask ska kritisera SD:s historia. Inget parti i Sverige har en värre historia än Socialdemokraterna. Nämnvärt är att S höll på med tvångssteriliseringar så sent som när stadsminister Löfven gick med i partiet och ända fram till han var 19 år gammal.

Ask kritiserar mycket luddigt Ekeroths motion om bättre offentlig statistik över invandrares roll kring kriminalitet. Inga konkreta argument kan finnas utan bara känslomässiga utfall utan substans. Motionen handlar inte, som han säger, om att registrera Johan Asks barn utan om att ge kriminalvården befogenheten att föra statistik över de intagnas ursprungsnationalitet eller om de har invandrarbakgrund. Den handlar alltså om att få en mer detaljerad statistik om landets fängelsekunder. Vill man diskutera rätt eller fel utifrån korrekta premisser kan vi göra det, men anklaga oss inte med direkta felaktigheter!

Förslaget i sig är inte så kontroversiellt som media försökt framställa det. Liknande statistik har redan tagits fram av en statlig myndighet, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i en rapport om invandrares brottslighet 1996 och en uppföljning 2005. Dessutom har media självt gjort samma sak: till artikeln Statistik döljer betygsskillnader från 8 juni 2010 hade Svenska Dagbladet specialbeställt statistik om andra generationens invandrare, dessutom efter nationalitet.

Ekeroths förslag handlar vidare inte om ett register, alltså en samling av data som kan sorteras på detaljnivå, utan om att ta fram statistiska underlag, det vill säga en sammanställning av data på övergripande nivå. Ingen enskild person ska vara möjlig att identifiera. Liknande data finns redan tillgänglig, men i arbetet med att beräkna invandringens kostnader har vi kunnat konstatera att det saknas stora mängder underlag, bl.a. gällande invandrares välfärdskonsumtion.

Med detta sagt hoppas jag att även Ask förstår att varken hans, eller någon annans, barn kommer registreras utan att det handlar om att förbättra vår statistik över kriminalvårdens intagna. Ask är välkommen att sakligt diskutera vår politik men detta absurda påhopp får honom bara att se dum ut och sannolikt har han valt att missförstå oss med flit.

Josef Fransson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Ask kritiserar mycket luddigt Ekeroths motion om bättre offentlig statistik över invandrares roll kring kriminalitet. Inga konkreta argument kan finnas utan bara känslomässiga utfall utan substans. Motionen handlar inte, som han säger, om att registrera Johan Asks barn utan om att ge kriminalvården befogenheten att föra statistik över de intagnas ursprungsnationalitet eller om de har invandrarbakgrund. Den handlar alltså om att få en mer detaljerad statistik om landets fängelsekunder. Vill man diskutera rätt eller fel utifrån korrekta premisser kan vi göra det, men anklaga oss inte med direkta felaktigheter!

Förslaget i sig är inte så kontroversiellt som media försökt framställa det. Liknande statistik har redan tagits fram av en statlig myndighet, Brottsförebyggande rådet (BRÅ), i en rapport om invandrares brottslighet 1996 och en uppföljning 2005. Dessutom har media självt gjort samma sak: till artikeln Statistik döljer betygsskillnader från 8 juni 2010 hade Svenska Dagbladet specialbeställt statistik om andra generationens invandrare, dessutom efter nationalitet.

Ekeroths förslag handlar vidare inte om ett register, alltså en samling av data som kan sorteras på detaljnivå, utan om att ta fram statistiska underlag, det vill säga en sammanställning av data på övergripande nivå. Ingen enskild person ska vara möjlig att identifiera. Liknande data finns redan tillgänglig, men i arbetet med att beräkna invandringens kostnader har vi kunnat konstatera att det saknas stora mängder underlag, bl.a. gällande invandrares välfärdskonsumtion.

Med detta sagt hoppas jag att även Ask förstår att varken hans, eller någon annans, barn kommer registreras utan att det handlar om att förbättra vår statistik över kriminalvårdens intagna. Ask är välkommen att sakligt diskutera vår politik men detta absurda påhopp får honom bara att se dum ut och sannolikt har han valt att missförstå oss med flit.

Josef Fransson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.