10 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:56

"Vi tror att vi är på rätt väg"

Svar till insändaren "Skövde hade kunnat vara först" i SLA 7/1.

Det är med glädje som jag kan konstatera att det finns ett stort engagemang runt Billingens fritidsområde. Det är många som har tankar och synpunkter om vad som händer i området.

Hur tänker Skövde fritidsavdelning?

När det gäller preparering av skidspår och skidbacke så är det svårt att jämföra olika anläggningar eftersom varje anläggning har olika förutsättningar för att förbereda anläggningen innan det är dags att öppna.

Med tanke på Skövdebackens utformning så är det av säkerhetsskäl svårt att arbeta med preparering av backen samtidigt som en viss del av backen är öppen. Backar som har nedfarter som är skilda från varandra kan preparera en del som sedan kan öppnas samtidigt som nästa nedfart prepareras.

Inriktningen för Skövde fritidsavdelning är att innan skidspår och/eller skidbacke öppnar så ska det finnas så pass mycket underlag i form av egenproducerad konstgjord snö eller natursnö så att spår och backe ska kunna hålla öppet under en längre tid. Underlaget ska dessutom klara av ett temporärt mildväder för att slippa stänga efter bara ett antal dagar. I år så visste vi dessutom att det skulle komma ett ganska kraftigt mildväder med mycket regn och hård blåst efter bara några få dagar.

Det fanns eventuella tankar på att öppna slalombacken den 1 januari men för att få allt klart till 100 % så togs beslutet att vänta ytterligare en dag för att få förutsättningar för att behålla kvalitén och att klara av att möta det mildväder som vi visste var på gång.

Under 2015 kommer det att göras en förstudie om Billingens framtid som kommer att bli värdefull i vårt framtida arbete med utvecklingen av området. Vi går in i det arbetet med inställningen att finna svar på frågor som gör att Skövde jobbar vidare med ambitionen att vara i fronten som vinterstad i södra Sverige. Vi vill genom utvecklingen av Billingens fritidsområde ge Skövdeborna livskvalité och dessutom medverka till att besöksnäringen ökar.

Vi tror att vi är på rätt väg och kommer att göra allt som står i vår makt för att lyckas höja Billingens fritidsområde ytterligare någon/några nivåer.

Vi kan nu trots mildväder erbjuda 2,5 kilometer konstsnöspår och en skidbacke som håller en bra kvalitet.

Stefan Herre Eriksson

fritidschef

Skövde kommun

Det är med glädje som jag kan konstatera att det finns ett stort engagemang runt Billingens fritidsområde. Det är många som har tankar och synpunkter om vad som händer i området.

Hur tänker Skövde fritidsavdelning?

När det gäller preparering av skidspår och skidbacke så är det svårt att jämföra olika anläggningar eftersom varje anläggning har olika förutsättningar för att förbereda anläggningen innan det är dags att öppna.

Med tanke på Skövdebackens utformning så är det av säkerhetsskäl svårt att arbeta med preparering av backen samtidigt som en viss del av backen är öppen. Backar som har nedfarter som är skilda från varandra kan preparera en del som sedan kan öppnas samtidigt som nästa nedfart prepareras.

Inriktningen för Skövde fritidsavdelning är att innan skidspår och/eller skidbacke öppnar så ska det finnas så pass mycket underlag i form av egenproducerad konstgjord snö eller natursnö så att spår och backe ska kunna hålla öppet under en längre tid. Underlaget ska dessutom klara av ett temporärt mildväder för att slippa stänga efter bara ett antal dagar. I år så visste vi dessutom att det skulle komma ett ganska kraftigt mildväder med mycket regn och hård blåst efter bara några få dagar.

Det fanns eventuella tankar på att öppna slalombacken den 1 januari men för att få allt klart till 100 % så togs beslutet att vänta ytterligare en dag för att få förutsättningar för att behålla kvalitén och att klara av att möta det mildväder som vi visste var på gång.

Under 2015 kommer det att göras en förstudie om Billingens framtid som kommer att bli värdefull i vårt framtida arbete med utvecklingen av området. Vi går in i det arbetet med inställningen att finna svar på frågor som gör att Skövde jobbar vidare med ambitionen att vara i fronten som vinterstad i södra Sverige. Vi vill genom utvecklingen av Billingens fritidsområde ge Skövdeborna livskvalité och dessutom medverka till att besöksnäringen ökar.

Vi tror att vi är på rätt väg och kommer att göra allt som står i vår makt för att lyckas höja Billingens fritidsområde ytterligare någon/några nivåer.

Vi kan nu trots mildväder erbjuda 2,5 kilometer konstsnöspår och en skidbacke som håller en bra kvalitet.

Stefan Herre Eriksson

fritidschef

Skövde kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.