12 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:56

En skamfläck på Norrmalm

I SLA 8 oktober 2010 beskrivs hur kommunen kraftfullt drog igång Mossagårdsområdet på Norrmalm i Skövde (Rådmansgatan mitt emot Rolfs Tryckeri). Man rev tre fastigheter under hösten och man planerade att bygga 150–200 lägenheter med start 2012.

Under våren 2012 ser kommunens tjänstemän till att ganska bryskt tömma fastigheten Rådmansgatan 37 där bland annat BC Reklam drev sin verksamhet. Idag står denna fastighet kvar och förfaller och kommunen har där tappat hyresintäkter i miljonklassen. Idag ser vi en stor ödslig, skräpig och misskött tomt som säkert kostar miljoner kronor per år att ha liggande i träda.

Kontaktade i höstas en normalt välunderrättad man på Samhällsbygg om vad som händer med området. Svar; vet inte. Dito till en av Skövdebostäders högre tjänstemän. Svar; vet inte.

Idag skriver vi 2015 och det som skulle kunna vara ett av Skövdes attraktivaste bostadsområde är en misskött skamfläck. Fråga till ansvarigt kommunalråd: Varför har inget hänt på Mossagården och vad kommer att hända? Vi är många Skövdebor som vill höra ditt svar.

Göte Gunnarsson

Norrmalm, Skövde

Under våren 2012 ser kommunens tjänstemän till att ganska bryskt tömma fastigheten Rådmansgatan 37 där bland annat BC Reklam drev sin verksamhet. Idag står denna fastighet kvar och förfaller och kommunen har där tappat hyresintäkter i miljonklassen. Idag ser vi en stor ödslig, skräpig och misskött tomt som säkert kostar miljoner kronor per år att ha liggande i träda.

Kontaktade i höstas en normalt välunderrättad man på Samhällsbygg om vad som händer med området. Svar; vet inte. Dito till en av Skövdebostäders högre tjänstemän. Svar; vet inte.

Idag skriver vi 2015 och det som skulle kunna vara ett av Skövdes attraktivaste bostadsområde är en misskött skamfläck. Fråga till ansvarigt kommunalråd: Varför har inget hänt på Mossagården och vad kommer att hända? Vi är många Skövdebor som vill höra ditt svar.

Göte Gunnarsson

Norrmalm, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.