12 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Västra Götalands bilister gör skillnad

Debatt:

Regeringen och allianspartierna är överens om att trafikens klimatpåverkan måste minska. Partierna har delvis olika förslag om hur det ska åstadkommas och i det nuvarande politiska läget är det svårt att förutse vilka styrmedel som kommer att gälla. Men bilisterna i Västra Götaland behöver inte vänta på att politikerna ska komma överens.

Bilister har många möjligheter att minska sin klimatpåverkan. Den som ska köpa ny bil kan välja en miljöbil med lägre utsläpp. Under de första sex månaderna 2014 var 15,1 procent av de nyregistrerade bilarna i Västra Götaland miljöbilar, jämfört med rikssnittet på 15,9 procent.

Även den som inte köper en ny bil kan göra skillnad. Genom att antingen tanka förnybara drivmedel, om bilen är anpassad för det, eller fossila drivmedel med förnybara komponenter, kan klimatpåverkan från trafiken minska.

Men den allra viktigaste insatsen för att minska trafikens klimatpåverkan är den sparade litern. Under 2013 minskade bilisterna i Västra Götaland sin bilkörning med 1,2 procent. I genomsnitt kördes bilarna i länet 1 242 mil, vilket var 11 mil mindre än året innan. I hela riket minskade bilkörningen med 0,8 procent.

Som bilist kan man också minska bränsleförbrukningen med omkring tio procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett sparsamt sätt. För bilisterna i Västra Götaland skulle detta i genomsnitt innebära en besparing på omkring 1 305 kronor och 250 kilo koldioxid om året.

Vi kan inte blunda för att den absoluta merparten av de befintliga bilarna i Sverige körs på fossila drivmedel och att det troligen kommer att vara så under många år till.

Därför är det viktigt att drivmedelsföretagen får rätt förutsättningar och fortsätter att blanda in förnybara komponenter i sin bensin och diesel samt förbättrar och utvecklar effektivare drivmedel som kan ta bilen lite längre för varje tankad liter. Statoils miles diesel bio innehåller exempelvis upp till 30 procent förnybara komponenter, samtidigt som bilen kan köras cirka 2 procent längre på samma tank. Det minskar klimatpåverkan med drygt 22 procent jämfört med marknadens standarddiesel.

I Årets billän 2014 har Statoil rankat Sveriges län utifrån samtliga bilars körsträckor och förbrukning av bensin och diesel, samt utifrån hur stor andel av de nyregistrerade bilarna som är miljöbilar och hur stora koldioxidsläpp de nya bilarna har. Syftet med rankningen är att visa vad bilisterna själva kan påverka genom kloka val. Västra Götaland hamnar på fjärde plats bland Sveriges 21 län. Partille är bästa kommun i länet, och även när man ser till hela landet, medan Essunga hamnar sist i rankningen bland länets kommuner.

Kommer privatpersoner, företag och kommuner i Västra Götaland att gå i spetsen för att minska bilarnas klimatutsläpp under 2015?

Helena Fornstedt

direktör drivmedel, Statoil Fuel & Retail Sverige

Henrik Grenert

kvalitets- och miljöchef, Statoil Fuel & Retail Sverige

Regeringen och allianspartierna är överens om att trafikens klimatpåverkan måste minska. Partierna har delvis olika förslag om hur det ska åstadkommas och i det nuvarande politiska läget är det svårt att förutse vilka styrmedel som kommer att gälla. Men bilisterna i Västra Götaland behöver inte vänta på att politikerna ska komma överens.

Bilister har många möjligheter att minska sin klimatpåverkan. Den som ska köpa ny bil kan välja en miljöbil med lägre utsläpp. Under de första sex månaderna 2014 var 15,1 procent av de nyregistrerade bilarna i Västra Götaland miljöbilar, jämfört med rikssnittet på 15,9 procent.

Även den som inte köper en ny bil kan göra skillnad. Genom att antingen tanka förnybara drivmedel, om bilen är anpassad för det, eller fossila drivmedel med förnybara komponenter, kan klimatpåverkan från trafiken minska.

Men den allra viktigaste insatsen för att minska trafikens klimatpåverkan är den sparade litern. Under 2013 minskade bilisterna i Västra Götaland sin bilkörning med 1,2 procent. I genomsnitt kördes bilarna i länet 1 242 mil, vilket var 11 mil mindre än året innan. I hela riket minskade bilkörningen med 0,8 procent.

Som bilist kan man också minska bränsleförbrukningen med omkring tio procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett sparsamt sätt. För bilisterna i Västra Götaland skulle detta i genomsnitt innebära en besparing på omkring 1 305 kronor och 250 kilo koldioxid om året.

Vi kan inte blunda för att den absoluta merparten av de befintliga bilarna i Sverige körs på fossila drivmedel och att det troligen kommer att vara så under många år till.

Därför är det viktigt att drivmedelsföretagen får rätt förutsättningar och fortsätter att blanda in förnybara komponenter i sin bensin och diesel samt förbättrar och utvecklar effektivare drivmedel som kan ta bilen lite längre för varje tankad liter. Statoils miles diesel bio innehåller exempelvis upp till 30 procent förnybara komponenter, samtidigt som bilen kan köras cirka 2 procent längre på samma tank. Det minskar klimatpåverkan med drygt 22 procent jämfört med marknadens standarddiesel.

I Årets billän 2014 har Statoil rankat Sveriges län utifrån samtliga bilars körsträckor och förbrukning av bensin och diesel, samt utifrån hur stor andel av de nyregistrerade bilarna som är miljöbilar och hur stora koldioxidsläpp de nya bilarna har. Syftet med rankningen är att visa vad bilisterna själva kan påverka genom kloka val. Västra Götaland hamnar på fjärde plats bland Sveriges 21 län. Partille är bästa kommun i länet, och även när man ser till hela landet, medan Essunga hamnar sist i rankningen bland länets kommuner.

Kommer privatpersoner, företag och kommuner i Västra Götaland att gå i spetsen för att minska bilarnas klimatutsläpp under 2015?

Helena Fornstedt

direktör drivmedel, Statoil Fuel & Retail Sverige

Henrik Grenert

kvalitets- och miljöchef, Statoil Fuel & Retail Sverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.