13 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:18

Bristerna bör granskas i en extern revision

NEXT SKÖVDE

Bjerknes konsultuppdrag ifrågasätts och revisionen överväger att granska Next Skövde, om detta kan man läsa i SLA 9/1. Anledningen uppges vara Bengt Sjökvists ifrågasättande av hur bolaget har skötts.

Nu är det ju inte enbart Sjökvist som gått i taket över bolagets agerande, det har nog de flesta Skövdebor gjort och Sjökvist ska ha all heder över sina offentliga ifrågasättanden.

Jag utgår ifrån att den nyvalda styrelseordföranden i kommunens revisionsnämnd Lars-Erik Lindh är felciterad då han uppger att rent principiellt finner inte revisionsnämnden anledning att granska ärendet om en kommuninvånare påtalar så allvarliga brister som kritiken uppenbarligen åsyftar. Vidare säger han att det är en fråga för styrelsen själva, häpnadsväckande då kritiken avser styrelsens ordförande själv och de högst tvivelaktiga turer han förekommit kring både vad det gäller hans konsultuppdrag och köpen av tjänster för miljonbelopp i hans egna företag, till synes är det flera olika brister som uppdagats. Dessa allvarliga brister bör förstås granskas i en extern revision av det enkla skälet att framledes undvika fortsatta spekulationer.

En av styrelseledamöterna Michael Nimstad anser att Bengt Sjökvist kan liknas vid ett virus efter Sjökvists kritik av bolaget, då är min enkla och logiska slutsats att virusets spridits från styrelsen i Next Skövde.

Kent Rohdin

Nu är det ju inte enbart Sjökvist som gått i taket över bolagets agerande, det har nog de flesta Skövdebor gjort och Sjökvist ska ha all heder över sina offentliga ifrågasättanden.

Jag utgår ifrån att den nyvalda styrelseordföranden i kommunens revisionsnämnd Lars-Erik Lindh är felciterad då han uppger att rent principiellt finner inte revisionsnämnden anledning att granska ärendet om en kommuninvånare påtalar så allvarliga brister som kritiken uppenbarligen åsyftar. Vidare säger han att det är en fråga för styrelsen själva, häpnadsväckande då kritiken avser styrelsens ordförande själv och de högst tvivelaktiga turer han förekommit kring både vad det gäller hans konsultuppdrag och köpen av tjänster för miljonbelopp i hans egna företag, till synes är det flera olika brister som uppdagats. Dessa allvarliga brister bör förstås granskas i en extern revision av det enkla skälet att framledes undvika fortsatta spekulationer.

En av styrelseledamöterna Michael Nimstad anser att Bengt Sjökvist kan liknas vid ett virus efter Sjökvists kritik av bolaget, då är min enkla och logiska slutsats att virusets spridits från styrelsen i Next Skövde.

Kent Rohdin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.