13 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Företagsgymnasierna är en viktig förebild

Debatt:

Vilka är effekterna på företagen av att ta emot praktikanter för arbetsplatsförlagt lärande? Mycket talar för att detta är en nyckelfråga för att förstå vad som behövs för att förmedling av praktisk kunskap ska fungera bättre. Idag finns stor brist på kompetens inom nästan alla branscher och regioner. Ungefär 20 procent av företagens rekryteringsförsök misslyckas och särskilt stor är bristen på yrkeskunskap och mest missnöjda, med några undantag, är företagen med kvaliteten i yrkesutbildningarna.

Avgörande för att vända den dystra utvecklingen är att förbättra samverkan mellan utbildningssystemet och näringslivet. Särskilt viktigt är att inlärning av praktisk kunskap stärks genom praktik och arbetsplatsförlagt lärande. Men då gäller det att även företagen engagerar sig. Om inte företagen själva tjänar på att medverka i dessa system kommer den praktiska kompetens näringslivet behöver vara svår att skapa.

Inom forskningsprogrammet ”Kompetens för tillväxt” har Ratio genomfört en studie där vi undersökt fem företagsgymnasier: Göranssonska skolan, ägt av Sandvik och Sandvikens kommun, Göteborgsregionens Tekniska gymnasium, ägt av Volvo Personvagnar, AB Volvo och Göteborgs stad, Mälardalens Tekniska gymnasium i Södertälje, ägt av Scania och AstraZeneca, Peabskolan i Ängelholm ägt av Peab, samt SKF Tekniska gymnasium i Göteborg, ägt av SKF.

Med hjälp av intervjuer med företag och skolföreträdare har vi kartlagt effekterna av arbetsplatsförlagt lärande. Vilka fördelar och intäkter, på kort och lång sikt, respektive vilka nackdelar eller kostnader, direkta och indirekta, kan identifieras? Vi har även försökt identifiera framgångsfaktorer – såsom handledning, system för kvalitetssäkring och samverkan.

Tid för handledning ses som den största direkta kostnaden. Indirekta kostnader är försumbara. Alla företag som intervjuats vittnar att intäkterna överstiger kostnaderna, och att det därmed på lite längre sikt är lönsamt att erbjuda praktik och medverka till att det arbetsplatsförlagda lärandet fungerar. Av intäkterna framträder säkrandet av framtida kompetens som den viktigaste. Att veta vem man anställer leder till sänkta rekryteringskostnader och en ökad produktivitet vilket ger företagen en långsiktig vinst. Ett tydligt resultat är även att praktikanter stimulerar tidigare anställdas engagemang och produktivitet.

Nyckeln till framgången är enligt de intervjuade företagen samverkan mellan skola och företag. Genom samverkan skapas en förståelse för skolans respektive företagens verklighet och förväntningar.

Arbetsgivare behöver inse att relevant kompetens inte kan utvecklas utan deras egen medverkan och skolorna kan inte förvänta sig praktikplatser om de inte anpassar utbildningen efter företagens behov. Skola och arbetsgivare, men även arbetsmarknadens parter, har ett stort ansvar att se till att samverkan fungerar.

Här utgör företagsgymnasierna en viktig förebild. Hela samhället skulle tjäna på om fler företag och skolor arbetar på liknande sätt.

Nils Karlson

vd Ratio, docent, projektansvarig Kompetens för tillväxt

Kristine Persson

Ratio, projektledare Kompetens för tillväxt

Vilka är effekterna på företagen av att ta emot praktikanter för arbetsplatsförlagt lärande? Mycket talar för att detta är en nyckelfråga för att förstå vad som behövs för att förmedling av praktisk kunskap ska fungera bättre. Idag finns stor brist på kompetens inom nästan alla branscher och regioner. Ungefär 20 procent av företagens rekryteringsförsök misslyckas och särskilt stor är bristen på yrkeskunskap och mest missnöjda, med några undantag, är företagen med kvaliteten i yrkesutbildningarna.

Avgörande för att vända den dystra utvecklingen är att förbättra samverkan mellan utbildningssystemet och näringslivet. Särskilt viktigt är att inlärning av praktisk kunskap stärks genom praktik och arbetsplatsförlagt lärande. Men då gäller det att även företagen engagerar sig. Om inte företagen själva tjänar på att medverka i dessa system kommer den praktiska kompetens näringslivet behöver vara svår att skapa.

Inom forskningsprogrammet ”Kompetens för tillväxt” har Ratio genomfört en studie där vi undersökt fem företagsgymnasier: Göranssonska skolan, ägt av Sandvik och Sandvikens kommun, Göteborgsregionens Tekniska gymnasium, ägt av Volvo Personvagnar, AB Volvo och Göteborgs stad, Mälardalens Tekniska gymnasium i Södertälje, ägt av Scania och AstraZeneca, Peabskolan i Ängelholm ägt av Peab, samt SKF Tekniska gymnasium i Göteborg, ägt av SKF.

Med hjälp av intervjuer med företag och skolföreträdare har vi kartlagt effekterna av arbetsplatsförlagt lärande. Vilka fördelar och intäkter, på kort och lång sikt, respektive vilka nackdelar eller kostnader, direkta och indirekta, kan identifieras? Vi har även försökt identifiera framgångsfaktorer – såsom handledning, system för kvalitetssäkring och samverkan.

Tid för handledning ses som den största direkta kostnaden. Indirekta kostnader är försumbara. Alla företag som intervjuats vittnar att intäkterna överstiger kostnaderna, och att det därmed på lite längre sikt är lönsamt att erbjuda praktik och medverka till att det arbetsplatsförlagda lärandet fungerar. Av intäkterna framträder säkrandet av framtida kompetens som den viktigaste. Att veta vem man anställer leder till sänkta rekryteringskostnader och en ökad produktivitet vilket ger företagen en långsiktig vinst. Ett tydligt resultat är även att praktikanter stimulerar tidigare anställdas engagemang och produktivitet.

Nyckeln till framgången är enligt de intervjuade företagen samverkan mellan skola och företag. Genom samverkan skapas en förståelse för skolans respektive företagens verklighet och förväntningar.

Arbetsgivare behöver inse att relevant kompetens inte kan utvecklas utan deras egen medverkan och skolorna kan inte förvänta sig praktikplatser om de inte anpassar utbildningen efter företagens behov. Skola och arbetsgivare, men även arbetsmarknadens parter, har ett stort ansvar att se till att samverkan fungerar.

Här utgör företagsgymnasierna en viktig förebild. Hela samhället skulle tjäna på om fler företag och skolor arbetar på liknande sätt.

Nils Karlson

vd Ratio, docent, projektansvarig Kompetens för tillväxt

Kristine Persson

Ratio, projektledare Kompetens för tillväxt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.