14 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:31

Sverige bör gå med i Nato

Per Blomquist avslutar sin insändare i SLA (10/1) med: ”Lägg inte pengarna på JAS – satsa på Hemvärnet och pliktförsvaret – skydda våra gränser med radar och robotar.” Radikalt så det förslår men helt orealistiskt. Med ett sådant ”försvar” skulle man faktiskt lyckas med det som jag trodde var otänkbart, nämligen att få ett ”försvar” som var sämre än dagens.

I insändaren föreslår Per Blomquist också att Sverige bör samarbeta med Ryssland för att, med nämnda ”försvar”, ge det ett utomordentligt skydd mot USA/Nato. Vi skulle alltså inleda ett samarbete med Putins Ryssland. Det land som Putin styr med järnhand och som tydligt visat att det inte tvekar att tillgripa militärt våld när det passar Putin. Ett land där yttrandefriheten beskärs, där de som vågar utmana Putin skickas till fängelse efter anklagelser om ekonomisk brottslighet och det land där man nu genomför en militär upprustning, som prioriteras framför andra reformer. Ett land vars flyg och marin kränkt våra gränser på ett arrogant och utmanande sätt under bland annat de senaste månaderna. Vi skulle skydda Ryssland mot den union av demokratiska länder som baserar sin politik på demokrati och samverkan!

Chamberlain har ofta hånats för att Hitler grundlurade honom 1938. Viss förklaring kan vara att hans kunskaper om Hitlers planer då var bristfälliga. Några sådana ursäkter finns inte vad gäller Putins långsiktiga plan.

Sverige kan inte skaffa sig ett så starkt försvar att vi vid ofred kan försvara vårt land över tiden. Vi bör dock ha ett försvar som gör att vi inte förblir ett militärt vakuum och så att vi kan lösa de uppgifter vi åtagit oss enligt solidaritetsdeklarationen.

Vi bör därför gå med i Nato!

Hergus Palmquist

I insändaren föreslår Per Blomquist också att Sverige bör samarbeta med Ryssland för att, med nämnda ”försvar”, ge det ett utomordentligt skydd mot USA/Nato. Vi skulle alltså inleda ett samarbete med Putins Ryssland. Det land som Putin styr med järnhand och som tydligt visat att det inte tvekar att tillgripa militärt våld när det passar Putin. Ett land där yttrandefriheten beskärs, där de som vågar utmana Putin skickas till fängelse efter anklagelser om ekonomisk brottslighet och det land där man nu genomför en militär upprustning, som prioriteras framför andra reformer. Ett land vars flyg och marin kränkt våra gränser på ett arrogant och utmanande sätt under bland annat de senaste månaderna. Vi skulle skydda Ryssland mot den union av demokratiska länder som baserar sin politik på demokrati och samverkan!

Chamberlain har ofta hånats för att Hitler grundlurade honom 1938. Viss förklaring kan vara att hans kunskaper om Hitlers planer då var bristfälliga. Några sådana ursäkter finns inte vad gäller Putins långsiktiga plan.

Sverige kan inte skaffa sig ett så starkt försvar att vi vid ofred kan försvara vårt land över tiden. Vi bör dock ha ett försvar som gör att vi inte förblir ett militärt vakuum och så att vi kan lösa de uppgifter vi åtagit oss enligt solidaritetsdeklarationen.

Vi bör därför gå med i Nato!

Hergus Palmquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.