14 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:56

Vi tar ansvar för lärarlönerna!

REPLIK

Skövde kommun svarar Lärarnas riksförbund:

Skövde kommuns arbetsgivarutskott följer kommunens arbetsgivarpolitik för våra 4 300 anställda mycket noga. I detta ligger att se på rekryteringsbehov på kort och lång sikt, särskilt analysera bristyrken, driva en aktiv lönepolitik, följa upp sjukskrivningstal, ta ansvar för arbetsmiljö med mera. Skövde kommuns arbetsgivarpolitik präglas sedan länge av långsiktighet och ansvarstagande och att Skövde kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

När det gäller lärarna specifikt har Lärarnas riksförbund under lång tid framfört kritik mot lärarnas löner och att Skövde skulle utmärka sig till det sämre. Vi delar inte den uppfattningen. I vår årliga lönekartläggning som grundar sig på statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så visar det sig snarare vara tvärtom. Skövde kommun ligger över riksnittet och väl till bland våra jämförelsekommuner.

Här är några exempel på löneskillnaderna i de största lärargrupperna mellan Skövde och två andra regioncentra i vårt närområde som vi årligen jämför oss med, då vi till viss del konkurrerar om samma arbetskraft. Lönen är median och är 2014 års lön per månad.

Kommun

Skövde

Jönköping

Borås

Lärare grundskola tidiga år

28.800

28.374

27.392

Lärare grundskola senare år

29.700

28.694

28.800

Gymnasielärare allmänna ämnen

31.800

30.152

30.100

Gymnasielärare yrkesämnen

32.300

31.336

31.200

Vi konstaterar att i förhållande till andra kommuner är vårt lönemässiga utgångsläge ganska bra. Lönespridningen är en annan del som ofta kritiseras för att vara för liten, vi delar inte den uppfattningen och konstaterar att för de fyra grupperna ovan så är lönespridningen i Skövde mellan 18,6–26,4 procent 2014, detta får anses mycket bra.

Arbetsgivarutskottet beslutar årligen om lönepolitiska mål inför varje lönerevision. De nu gällande är:

1) Skövde kommuns lönestrategiska ambition är att vi ska kunna erbjuda löner som står sig i konkurrensen.

2) Vi ska i övrigt ha löner som ur ett omvärldsperspektiv generellt sett ligger på en acceptabel nivå. Skövde kommun ska inte utmärka sig genom att i stor utsträckning erbjuda bland de lägsta lönerna bland jämförbara kommuner.

3) Vi ska ha fokus på individuell bedömningslön. Chefer ska våga differentiera löneutfallet.

Arbetsgivarutskottet följer tillsammans med skol- och utbildningssektorn noga rekryteringsbehoven och eventuella problem att fullfölja rekryteringar. Idag har Skövde inga problem med att rekrytera lärare, däremot är vår bedömning att det på längre sikt kommer bli en hårdare konkurrens om rekrytering av lärare och framförallt personal inom vård och omsorgsyrkena. För att möta detta agerar vi tillsammans med andra kommuner inom SKL för att generellt höja statusen att arbeta i offentlig sektor, vi tar också egna initiativ för att stärka Skövde som attraktiv arbetsgivare. Här hoppas vi att Lärarnas riksförbund på ett konstruktivt sätt tillsammans med andra fackliga organisationer vill vara med och bidra för en mer positiv syn att arbeta i offentlig sektor.

Leif Walterum (C)

kommunalråd, ordförande i arbetsgivarutskottet

Anita Löfgren (S)

vice ordförande arbetsgivarutskottet

Skövde kommuns arbetsgivarutskott följer kommunens arbetsgivarpolitik för våra 4 300 anställda mycket noga. I detta ligger att se på rekryteringsbehov på kort och lång sikt, särskilt analysera bristyrken, driva en aktiv lönepolitik, följa upp sjukskrivningstal, ta ansvar för arbetsmiljö med mera. Skövde kommuns arbetsgivarpolitik präglas sedan länge av långsiktighet och ansvarstagande och att Skövde kommun ska upplevas som en attraktiv arbetsgivare.

När det gäller lärarna specifikt har Lärarnas riksförbund under lång tid framfört kritik mot lärarnas löner och att Skövde skulle utmärka sig till det sämre. Vi delar inte den uppfattningen. I vår årliga lönekartläggning som grundar sig på statistik från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) så visar det sig snarare vara tvärtom. Skövde kommun ligger över riksnittet och väl till bland våra jämförelsekommuner.

Här är några exempel på löneskillnaderna i de största lärargrupperna mellan Skövde och två andra regioncentra i vårt närområde som vi årligen jämför oss med, då vi till viss del konkurrerar om samma arbetskraft. Lönen är median och är 2014 års lön per månad.

Kommun

Skövde

Jönköping

Borås

Lärare grundskola tidiga år

28.800

28.374

27.392

Lärare grundskola senare år

29.700

28.694

28.800

Gymnasielärare allmänna ämnen

31.800

30.152

30.100

Gymnasielärare yrkesämnen

32.300

31.336

31.200

Vi konstaterar att i förhållande till andra kommuner är vårt lönemässiga utgångsläge ganska bra. Lönespridningen är en annan del som ofta kritiseras för att vara för liten, vi delar inte den uppfattningen och konstaterar att för de fyra grupperna ovan så är lönespridningen i Skövde mellan 18,6–26,4 procent 2014, detta får anses mycket bra.

Arbetsgivarutskottet beslutar årligen om lönepolitiska mål inför varje lönerevision. De nu gällande är:

1) Skövde kommuns lönestrategiska ambition är att vi ska kunna erbjuda löner som står sig i konkurrensen.

2) Vi ska i övrigt ha löner som ur ett omvärldsperspektiv generellt sett ligger på en acceptabel nivå. Skövde kommun ska inte utmärka sig genom att i stor utsträckning erbjuda bland de lägsta lönerna bland jämförbara kommuner.

3) Vi ska ha fokus på individuell bedömningslön. Chefer ska våga differentiera löneutfallet.

Arbetsgivarutskottet följer tillsammans med skol- och utbildningssektorn noga rekryteringsbehoven och eventuella problem att fullfölja rekryteringar. Idag har Skövde inga problem med att rekrytera lärare, däremot är vår bedömning att det på längre sikt kommer bli en hårdare konkurrens om rekrytering av lärare och framförallt personal inom vård och omsorgsyrkena. För att möta detta agerar vi tillsammans med andra kommuner inom SKL för att generellt höja statusen att arbeta i offentlig sektor, vi tar också egna initiativ för att stärka Skövde som attraktiv arbetsgivare. Här hoppas vi att Lärarnas riksförbund på ett konstruktivt sätt tillsammans med andra fackliga organisationer vill vara med och bidra för en mer positiv syn att arbeta i offentlig sektor.

Leif Walterum (C)

kommunalråd, ordförande i arbetsgivarutskottet

Anita Löfgren (S)

vice ordförande arbetsgivarutskottet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.