15 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

"Detta Josef Fransson är svårt att missförstå"

Replik.

Eftersom Josef Fransson inte verkar vara medveten om innebörden i, eller konsekvenserna av, hans eget partis förslag så ska jag vara lite behjälplig. Kent Ekeroth skriver i sin motion ordagrant att:

”För att kunna registrera denna typ i olika av data i svenska myndigheter bör Lagen om behandling av personuppgifter i Kriminalvården (2001:617) reformeras. Även Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen om den officiella statistiken (2001:99) kan behöva göras om för att möjliggöra detta statistiska underlag. Samtidigt ska regeringen inkomma med direktiv till berörda myndigheter, bland andra SCB och Kriminalvården, att börja registrera ursprungsnationalitet inklusive statslösa, även inom den grupp som har svenskt medborgarskap.”

Den data Ekeroth pratar om är alltså uppgifter om människors ursprung, men han nöjer sig dock inte med detta utan vill även registrera andra generationens invandrare:

Utöver detta ska förutom det redan anförda om första generationens invandrare, statistik även föras på dem som är andra generationens invandrare, det vill säga de som kanske aldrig haft annat än svenskt medborgarskap, men som har en eller två föräldrar födda utomlands. Här ska då föräldrarnas ursprungsnationalitet anges. Anledningen till detta är återigen för att få tillgång till relevanta parametrar för att förstå samhällsutvecklingen eftersom kultur och värderingar inte försvinner bara för att någon erhållit ett medborgarskap.

Detta Josef Fransson är väldigt svårt att missförstå. Tvärtom förhåller det sig på det viset att jag ser rakt igenom er förmenta vi är ett parti som alla andra-strategi. Att urskilja och gruppera delar av den svenska befolkningen med anledning av deras ursprung är oanständigt och fel – ett ställningstagande som inte heller det bör vara så lätt att missförstå.

Johan Ask (S)

”För att kunna registrera denna typ i olika av data i svenska myndigheter bör Lagen om behandling av personuppgifter i Kriminalvården (2001:617) reformeras. Även Personuppgiftslagen (1998:204) och Lagen om den officiella statistiken (2001:99) kan behöva göras om för att möjliggöra detta statistiska underlag. Samtidigt ska regeringen inkomma med direktiv till berörda myndigheter, bland andra SCB och Kriminalvården, att börja registrera ursprungsnationalitet inklusive statslösa, även inom den grupp som har svenskt medborgarskap.”

Den data Ekeroth pratar om är alltså uppgifter om människors ursprung, men han nöjer sig dock inte med detta utan vill även registrera andra generationens invandrare:

Utöver detta ska förutom det redan anförda om första generationens invandrare, statistik även föras på dem som är andra generationens invandrare, det vill säga de som kanske aldrig haft annat än svenskt medborgarskap, men som har en eller två föräldrar födda utomlands. Här ska då föräldrarnas ursprungsnationalitet anges. Anledningen till detta är återigen för att få tillgång till relevanta parametrar för att förstå samhällsutvecklingen eftersom kultur och värderingar inte försvinner bara för att någon erhållit ett medborgarskap.

Detta Josef Fransson är väldigt svårt att missförstå. Tvärtom förhåller det sig på det viset att jag ser rakt igenom er förmenta vi är ett parti som alla andra-strategi. Att urskilja och gruppera delar av den svenska befolkningen med anledning av deras ursprung är oanständigt och fel – ett ställningstagande som inte heller det bör vara så lätt att missförstå.

Johan Ask (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.