15 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Kulturen ska vara tillgänglig för alla

Debatt:

Sverige är ett stort land med landsbygd och storstäder där tillgängligheten av kulturen är väldigt olika. Så är det även i Skaraborg. I Centerpartiets Sverige ska alla i hela landet ha tillgång till kultur. Så ser det dock inte ut i vänsterregeringens Sverige, då deras reformer framförallt sviker kulturen på landsbygden.

Vi i Centerpartiet ser det så att den offentligt finansierade kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett var man bor i landet. Vänsterregeringen sviker framförallt barn och unga på landsbygden genom att finansiera sina löften på mer pengar till kulturen genom att kraftigt föreslå höjningar av skatter på jobb och företagande. För oss är detta fel väg att gå, då det ger ökade kostnader för företagen och då riskerar många ungdomar som jobbar inom kultur och idrottsrörelsen att bli av med sitt arbete och i längden bli beroende av bidrag. Det minskar i sin tur utbudet av kultur på landsbygden.

Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att vänsterregeringens höjda arbetsavgivaravgifter på unga skulle ge kultur och idrottsrörelsen kostnadsökningar på 2,26 miljarder. Detta slår givetvis mot kulturen och idrotten och dess tillgänglighet i hela landet.

Ett annat hårt slag mot tillgängligheten till kulturen är vänsterregeringens Stockholmscentrerade fokus genom förslaget om återinförande av fri entré på statliga museer för vuxna. Detta kan givetvis ses som något positivt för de vuxna i storstäderna som vill besöka basutställningarna. Men för barn och ungdomar innebär beslutet att den fria entrén till statliga museers samtliga utställningar är hotad.

Vi vill i stället satsa på att öka tillgängligheten till de statliga museerna över hela landet genom digitalisering och utställningar på turné. För Centerpartiet är det en självklarhet att alla barn och ungdomar oavsett ekonomiska förutsättningar ska kunna ta del av den statliga kulturen, så därför är det viktigt att kulturen görs tillgänglig över hela landet. Vi vill se än mer decentralisering av de kulturpolitiska besluten.

Ett annat slag mot barn och unga och tillgängligheten av kulturen över hela landet är vänsterregerings förslag om att ta bort den så kallade fritidspengen. Både Rädda barnen och Barnombudsmannen tycker detta är ett felaktigt förslag, då detta gör att kulturen och fritidssysselsättningen blir än mer marginaliserad i familjer med ansträngd ekonomi. Detta slår givetvis mot barnfamiljer över hela landet, men kanske än hårdare mot landsbygdskommuner där det är längre till kulturinstitutionerna.

Vi och Centerpartiet står för en kulturpolitik där kulturen är tillgänglig över hela landet. En kulturpolitik som inte ser skillnad på bostadsort, ekonomiska resurser, ålder eller härkomst.

Per Lodenius (C)

kulturpolitisk talesperson i riksdagen Norrtälje

Hans Johansson (C)

2:e vice ordförande distriktsstyrelsen Skaraborg Falköping

Sverige är ett stort land med landsbygd och storstäder där tillgängligheten av kulturen är väldigt olika. Så är det även i Skaraborg. I Centerpartiets Sverige ska alla i hela landet ha tillgång till kultur. Så ser det dock inte ut i vänsterregeringens Sverige, då deras reformer framförallt sviker kulturen på landsbygden.

Vi i Centerpartiet ser det så att den offentligt finansierade kulturen ska vara tillgänglig för alla oavsett var man bor i landet. Vänsterregeringen sviker framförallt barn och unga på landsbygden genom att finansiera sina löften på mer pengar till kulturen genom att kraftigt föreslå höjningar av skatter på jobb och företagande. För oss är detta fel väg att gå, då det ger ökade kostnader för företagen och då riskerar många ungdomar som jobbar inom kultur och idrottsrörelsen att bli av med sitt arbete och i längden bli beroende av bidrag. Det minskar i sin tur utbudet av kultur på landsbygden.

Riksdagens utredningstjänst har räknat ut att vänsterregeringens höjda arbetsavgivaravgifter på unga skulle ge kultur och idrottsrörelsen kostnadsökningar på 2,26 miljarder. Detta slår givetvis mot kulturen och idrotten och dess tillgänglighet i hela landet.

Ett annat hårt slag mot tillgängligheten till kulturen är vänsterregeringens Stockholmscentrerade fokus genom förslaget om återinförande av fri entré på statliga museer för vuxna. Detta kan givetvis ses som något positivt för de vuxna i storstäderna som vill besöka basutställningarna. Men för barn och ungdomar innebär beslutet att den fria entrén till statliga museers samtliga utställningar är hotad.

Vi vill i stället satsa på att öka tillgängligheten till de statliga museerna över hela landet genom digitalisering och utställningar på turné. För Centerpartiet är det en självklarhet att alla barn och ungdomar oavsett ekonomiska förutsättningar ska kunna ta del av den statliga kulturen, så därför är det viktigt att kulturen görs tillgänglig över hela landet. Vi vill se än mer decentralisering av de kulturpolitiska besluten.

Ett annat slag mot barn och unga och tillgängligheten av kulturen över hela landet är vänsterregerings förslag om att ta bort den så kallade fritidspengen. Både Rädda barnen och Barnombudsmannen tycker detta är ett felaktigt förslag, då detta gör att kulturen och fritidssysselsättningen blir än mer marginaliserad i familjer med ansträngd ekonomi. Detta slår givetvis mot barnfamiljer över hela landet, men kanske än hårdare mot landsbygdskommuner där det är längre till kulturinstitutionerna.

Vi och Centerpartiet står för en kulturpolitik där kulturen är tillgänglig över hela landet. En kulturpolitik som inte ser skillnad på bostadsort, ekonomiska resurser, ålder eller härkomst.

Per Lodenius (C)

kulturpolitisk talesperson i riksdagen Norrtälje

Hans Johansson (C)

2:e vice ordförande distriktsstyrelsen Skaraborg Falköping

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.