15 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Rädda demokratin – inte alliansen

DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN.

Replik till Tommy Augustsson (S).

Nej, decemberöverenskommelsen är inte bra för Sverige. Att SD agerar oansvarigt och mot praxis ger inte andra partier frikort att runda demokratin. Bra att det extra valet inte blir av, men av fel orsak. Partierna har visserligen tagit ansvar när det gäller att neutralisera det ytterlighetsparti som meddelat att de ska fälla alla regeringar som inte följer dess ideologi, och som uttryckligen verkar för att riksdagen ska lagstifta i strid med de värderingar som regeringsformen föreskriver. Men man borde kommit överens om politiken, inte om att garantera minoritetsstyre vilket är demokratiskt helt förkastligt.

Augustsson skriver att lektion 1 A för ett riksdagsparti är att om man inte har egen majoritet så måste man ha kompisar om man ska bestämma. Men måste man verkligen det? Man måste kunna komma överens om sakpolitiken, och kompromissa fram lösningar som majoriteten kan stå bakom. Lektion 1 A borde vara att minoriteter inte ska bestämma och parlamentarism innebär att man ska rösta på vad man anser rätt. I och med den här överenskommelsen frångår man detta.

Allianssamarbetet samlade i senaste valet under 40 procent av väljarna. Varför just denna konstellation då ska hålla ihop är en gåta. Alliansen anses alltså viktigare än fortsatt demokrati i landet? Om dessa partier i framtiden får över 50 procent kan de återigen samla sin allians, men till dess bör vi hålla oss till de demokratiska spelreglerna och visa väljarna respekt. Det finns gott om politiska sakförslag, såväl som nödvändiga åtgärder, som det går att komma överens och kompromissa om, i stället för att hävda rätten att ”vara kompisar”.

Det är dags att vi tar itu med våra demokratiska brister. Krav på majoritetsstyre måste in i grundlagen. Den svenska praxisen med minoritetsstyre är obegripligt i en demokrati. Jag instämmer med Peter Erikssons (MP) artikel på SvD Brännpunkt den 9 december och beklagar samtidigt att Miljöpartiet, ett parti som ideologiskt vill fördjupa och bredda demokratin, valt att ingå i denna överenskommelse.

Med önskan om demokratisk tillnyktring och återgång till förhandlingsbordet.

Ann-Sofie Andersson (MP)

Replik till Tommy Augustsson (S).

Nej, decemberöverenskommelsen är inte bra för Sverige. Att SD agerar oansvarigt och mot praxis ger inte andra partier frikort att runda demokratin. Bra att det extra valet inte blir av, men av fel orsak. Partierna har visserligen tagit ansvar när det gäller att neutralisera det ytterlighetsparti som meddelat att de ska fälla alla regeringar som inte följer dess ideologi, och som uttryckligen verkar för att riksdagen ska lagstifta i strid med de värderingar som regeringsformen föreskriver. Men man borde kommit överens om politiken, inte om att garantera minoritetsstyre vilket är demokratiskt helt förkastligt.

Augustsson skriver att lektion 1 A för ett riksdagsparti är att om man inte har egen majoritet så måste man ha kompisar om man ska bestämma. Men måste man verkligen det? Man måste kunna komma överens om sakpolitiken, och kompromissa fram lösningar som majoriteten kan stå bakom. Lektion 1 A borde vara att minoriteter inte ska bestämma och parlamentarism innebär att man ska rösta på vad man anser rätt. I och med den här överenskommelsen frångår man detta.

Allianssamarbetet samlade i senaste valet under 40 procent av väljarna. Varför just denna konstellation då ska hålla ihop är en gåta. Alliansen anses alltså viktigare än fortsatt demokrati i landet? Om dessa partier i framtiden får över 50 procent kan de återigen samla sin allians, men till dess bör vi hålla oss till de demokratiska spelreglerna och visa väljarna respekt. Det finns gott om politiska sakförslag, såväl som nödvändiga åtgärder, som det går att komma överens och kompromissa om, i stället för att hävda rätten att ”vara kompisar”.

Det är dags att vi tar itu med våra demokratiska brister. Krav på majoritetsstyre måste in i grundlagen. Den svenska praxisen med minoritetsstyre är obegripligt i en demokrati. Jag instämmer med Peter Erikssons (MP) artikel på SvD Brännpunkt den 9 december och beklagar samtidigt att Miljöpartiet, ett parti som ideologiskt vill fördjupa och bredda demokratin, valt att ingå i denna överenskommelse.

Med önskan om demokratisk tillnyktring och återgång till förhandlingsbordet.

Ann-Sofie Andersson (MP)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.