15 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:18

Våga lyssna till lärare och forskning

SKOLAN

Söndagen den 11 januari sände SVT2 säsongens första Agenda, där Gustav Fridolin (MP) och Tobias Tobé (M) debatterade ett införande av betyg från fjärde klass i den svenska grundskolan. Det är ytterst beklagligt att politiker på nationellt hög nivå (Tobias Tobé) fortfarande för fram sitt eget allmänna tyckande som om det hade ett högre värde än den nationella samlade skolforskningen i frågor som rör bedömning, återkoppling och betyg i relation till elevernas kunskapsutveckling. På något annat sätt kan man inte tolka att Tobé inte klassar remissvaren från alla skolmyndigheter, båda lärarfacken och samtliga lärosäten med pedagogisk forskning som en information som inte är tillräcklig för att förändra sitt förslag.

Från lärare har denna kritik hörts länge, ofta med exempel på lokala politiker som beslutar i viktiga skolfrågor utan att själva ha någon som helst för grundskolan relevant pedagogisk eller didaktisk insikt, och utan att ha lyssnat på professionen. Under 2000-talet har detta tyvärr också kommit att bli vanligt förekommande även på regeringsnivå, med förre utbildningsministern Jan Björklund i spetsen. Ironin flödade när Björklund själv den 28 augusti beskrev lokala skolpolitiker med ordet amatörer.

Nu samlas Skövdes grund- och gymnasieskolor under ett enda nämndparaply med en tidigare, efter vad jag har hört välrenommerad, lärare som ordförande. För att en reell utveckling av Skövdes skolor ska kunna ske måste denna nämnd dels våga/orka stå emot pajasarna på riksnivå och dels lyssna på lärare, skolmyndigheter och forskning. Låt oss hoppas att det blir så.

Byggare Bob

Söndagen den 11 januari sände SVT2 säsongens första Agenda, där Gustav Fridolin (MP) och Tobias Tobé (M) debatterade ett införande av betyg från fjärde klass i den svenska grundskolan. Det är ytterst beklagligt att politiker på nationellt hög nivå (Tobias Tobé) fortfarande för fram sitt eget allmänna tyckande som om det hade ett högre värde än den nationella samlade skolforskningen i frågor som rör bedömning, återkoppling och betyg i relation till elevernas kunskapsutveckling. På något annat sätt kan man inte tolka att Tobé inte klassar remissvaren från alla skolmyndigheter, båda lärarfacken och samtliga lärosäten med pedagogisk forskning som en information som inte är tillräcklig för att förändra sitt förslag.

Från lärare har denna kritik hörts länge, ofta med exempel på lokala politiker som beslutar i viktiga skolfrågor utan att själva ha någon som helst för grundskolan relevant pedagogisk eller didaktisk insikt, och utan att ha lyssnat på professionen. Under 2000-talet har detta tyvärr också kommit att bli vanligt förekommande även på regeringsnivå, med förre utbildningsministern Jan Björklund i spetsen. Ironin flödade när Björklund själv den 28 augusti beskrev lokala skolpolitiker med ordet amatörer.

Nu samlas Skövdes grund- och gymnasieskolor under ett enda nämndparaply med en tidigare, efter vad jag har hört välrenommerad, lärare som ordförande. För att en reell utveckling av Skövdes skolor ska kunna ske måste denna nämnd dels våga/orka stå emot pajasarna på riksnivå och dels lyssna på lärare, skolmyndigheter och forskning. Låt oss hoppas att det blir så.

Byggare Bob

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.