15 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Vänsterregeringen förlorade!

POLITIK.

Replik. Svar till S-ledamöter Ohlsson, Björck, Green och Ezelius som skrev en nyårshälsning i SLA den 19/12.

Den svaga socialdemokratiskt ledda vänsterregeringen förlorade budgeten för hela år 2015, drog tillbaka proposition om avskaffande av valfrihet i vården och tvingades på reträtt i en rad frågor i skol- och Europapolitiken. En oförberedd regering som har stora svårigheter att regera. Trots det, sitter en svag Löfven-regering kvar. Politik är förtroende. Har man inte förtroende för sin politik och den faller, är det ansvarsfullt att dra konsekvenserna av det, avgå. Det är högst naturligt och sker i kommuner. Stefan Löfven (S) sa den 2 december i Dagens Nyheter ”Avgår om inte budgeten går igenom”.

S-riksdagsledamöterna från Skaraborg Ohlsson m fl. ondgör sig över att deras politik förlorade. Men vilka konsekvenser drar man av det? Under hela detta nya år, 2015, gäller alliansens politik på alla områden, jobben, välfärden, skolan, rättsväsendet m fl. Allt det som Ohlsson (S), Green (S), Björck (S) och Ezelius (S) m fl. kritiserat och argumenterat emot hela valrörelsen och hela hösten, skall man nu genomföra. Därför riksdagens beslut gäller.

Den svaga vänsterregeringen har nu en skyldighet att t ex se till att Alliansens extra budgetsatsningar på mindre klasser i lågstadiet blir av för elevernas och lärarnas skull. Nästa artikel från S måste därför handla om att S gläds över att de satsningar på fler lärare och mindre klasser nu kan bli verklighet. Alliansens budget innehåller nära nog dubbelt så mycket pengar som regeringens förslag, 2 miljarder kronor mot 1,1 miljarder kronor på mindre klasser och fler lärare.

För t ex Skövde, innebär detta ungefär 15 miljoner kronor mer till satsningar i skolan. Det är extra satsningar som även ska användas till obligatorisk läxhjälp, utökad undervisning i matematik, utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever samt frivillig sommarskola.

Detta medför möjligheter att minska klasstorlekarna med uppemot fem elever. Eller anställa fler lärare och arbeta mer med halvklass eller andra arbetsformer.

Skolan behöver verkligen dessa satsningar och vi kommer från Moderaternas och Alliansen noga följa att S och MP inte smiter undan sitt ansvar att fullfölja alliansbudgeten i sin helhet, på område efter område, som riksdagen beslutade. Moderaterna och Alliansen granskar och utgör en knivskarp opposition med kraftfulla förslag för jobb och tillväxt.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Den svaga socialdemokratiskt ledda vänsterregeringen förlorade budgeten för hela år 2015, drog tillbaka proposition om avskaffande av valfrihet i vården och tvingades på reträtt i en rad frågor i skol- och Europapolitiken. En oförberedd regering som har stora svårigheter att regera. Trots det, sitter en svag Löfven-regering kvar. Politik är förtroende. Har man inte förtroende för sin politik och den faller, är det ansvarsfullt att dra konsekvenserna av det, avgå. Det är högst naturligt och sker i kommuner. Stefan Löfven (S) sa den 2 december i Dagens Nyheter ”Avgår om inte budgeten går igenom”.

S-riksdagsledamöterna från Skaraborg Ohlsson m fl. ondgör sig över att deras politik förlorade. Men vilka konsekvenser drar man av det? Under hela detta nya år, 2015, gäller alliansens politik på alla områden, jobben, välfärden, skolan, rättsväsendet m fl. Allt det som Ohlsson (S), Green (S), Björck (S) och Ezelius (S) m fl. kritiserat och argumenterat emot hela valrörelsen och hela hösten, skall man nu genomföra. Därför riksdagens beslut gäller.

Den svaga vänsterregeringen har nu en skyldighet att t ex se till att Alliansens extra budgetsatsningar på mindre klasser i lågstadiet blir av för elevernas och lärarnas skull. Nästa artikel från S måste därför handla om att S gläds över att de satsningar på fler lärare och mindre klasser nu kan bli verklighet. Alliansens budget innehåller nära nog dubbelt så mycket pengar som regeringens förslag, 2 miljarder kronor mot 1,1 miljarder kronor på mindre klasser och fler lärare.

För t ex Skövde, innebär detta ungefär 15 miljoner kronor mer till satsningar i skolan. Det är extra satsningar som även ska användas till obligatorisk läxhjälp, utökad undervisning i matematik, utökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever samt frivillig sommarskola.

Detta medför möjligheter att minska klasstorlekarna med uppemot fem elever. Eller anställa fler lärare och arbeta mer med halvklass eller andra arbetsformer.

Skolan behöver verkligen dessa satsningar och vi kommer från Moderaternas och Alliansen noga följa att S och MP inte smiter undan sitt ansvar att fullfölja alliansbudgeten i sin helhet, på område efter område, som riksdagen beslutade. Moderaterna och Alliansen granskar och utgör en knivskarp opposition med kraftfulla förslag för jobb och tillväxt.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.