16 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:31

Fel på varje punkt

replik.

Leif Walterum (C) och Anita Löfgren (S) påstår i SLA den 14/1 att man tar ansvar för lärarnas löner. En uppfattning som tyvärr inte delas av någon utanför stadshusets väggar. Tvärtom pekas Skövde ut av både SKL och de fackliga organisationerna som en av de kommuner som fortfarande inte infriat löftena om en löneuppvärdering. Därmed har man kvalificerat sig på den svarta listan – där de kommuner som medvetet satsat minst på lärarlönerna återfinns.

I sin replik menar Walterum och Löfgren att Skövdes lärarlöner ligger över riksgenomsnittet. Det är fel. Enligt den partsgemensamma statistiken ligger medianlönen för lärare i Skövde kommun 500 kronor lägre jämfört med riket. Vissa lärargrupper har dessutom en slutlön på nästan 4 000 kr under genomsnittet.

Det är oroväckande när de två politikerna heller inte verkar inse att lärarbristen redan är här. Man hävdar att just vår kommun inte har några rekryteringsproblem. Det är fel. Redan idag är det svårt att attrahera behöriga sökanden till lediga tjänster i kommunen. I vissa ämnen omöjligt. Konsekvenserna är väl kända hos Skövdes föräldrar och elever: obehöriga lärare i många ämnen, ständiga vikarier och täta lärarbyten. Det är ett direkt resultat av en ansvarslös arbetsgivarpolitik. Stora pensionsavgångar, ökande elevunderlag och låg tillströmning av nya lärare kommer förvärra krisen inom kort.

Walterum och Löfgren är särskilt stolta över lönespridningen hos kommunens lärare. Lönespridning är ett mått på löneutvecklingen under ett yrkesliv. Trots att den endast ligger på 19 % – och är västra Sveriges sämsta – menar man på allvar att den är ”mycket bra”. När tarifflönesystemet avskaffades 1996 låg lönespridningen på 40 %. Den ansågs redan då vara alltför låg och skulle därför öka med individuell lönesättning. Skribenterna är nöjda med att istället ha lyckats halvera lönespridningen. Jämförbara akademikeryrken i Sverige har en lönespridning mellan 50 och 70 %, att då jämföras med 19 % för Skövdes lärare. Slutlönen för en lärare i årskurs 6 i Skövde kommun ligger på samma nivå som ingångslönen för en genomsnittlig civilekonom. Hur kan man tycka att detta är ansvarsfullt?

Skövdes kommunpolitiker kan inte längre gömma sig bakom en falsk fasad för att slippa ta itu med lärarlönerna. Läget är alarmerande och kräver radikala satsningar. Folkpartiet har redan insett detta. Hur länge ska övriga partier låtsas att ansvaret ligger hos någon annan?

Olle Björk

Johan Österström

Per Fredriksson

Lärarnas Riksförbund

I sin replik menar Walterum och Löfgren att Skövdes lärarlöner ligger över riksgenomsnittet. Det är fel. Enligt den partsgemensamma statistiken ligger medianlönen för lärare i Skövde kommun 500 kronor lägre jämfört med riket. Vissa lärargrupper har dessutom en slutlön på nästan 4 000 kr under genomsnittet.

Det är oroväckande när de två politikerna heller inte verkar inse att lärarbristen redan är här. Man hävdar att just vår kommun inte har några rekryteringsproblem. Det är fel. Redan idag är det svårt att attrahera behöriga sökanden till lediga tjänster i kommunen. I vissa ämnen omöjligt. Konsekvenserna är väl kända hos Skövdes föräldrar och elever: obehöriga lärare i många ämnen, ständiga vikarier och täta lärarbyten. Det är ett direkt resultat av en ansvarslös arbetsgivarpolitik. Stora pensionsavgångar, ökande elevunderlag och låg tillströmning av nya lärare kommer förvärra krisen inom kort.

Walterum och Löfgren är särskilt stolta över lönespridningen hos kommunens lärare. Lönespridning är ett mått på löneutvecklingen under ett yrkesliv. Trots att den endast ligger på 19 % – och är västra Sveriges sämsta – menar man på allvar att den är ”mycket bra”. När tarifflönesystemet avskaffades 1996 låg lönespridningen på 40 %. Den ansågs redan då vara alltför låg och skulle därför öka med individuell lönesättning. Skribenterna är nöjda med att istället ha lyckats halvera lönespridningen. Jämförbara akademikeryrken i Sverige har en lönespridning mellan 50 och 70 %, att då jämföras med 19 % för Skövdes lärare. Slutlönen för en lärare i årskurs 6 i Skövde kommun ligger på samma nivå som ingångslönen för en genomsnittlig civilekonom. Hur kan man tycka att detta är ansvarsfullt?

Skövdes kommunpolitiker kan inte längre gömma sig bakom en falsk fasad för att slippa ta itu med lärarlönerna. Läget är alarmerande och kräver radikala satsningar. Folkpartiet har redan insett detta. Hur länge ska övriga partier låtsas att ansvaret ligger hos någon annan?

Olle Björk

Johan Österström

Per Fredriksson

Lärarnas Riksförbund

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.