16 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:18

Låt oss få ett utvidgat och spännande centrum

Byggnadsnämnden har med minsta möjliga marginal röstat igenom att Arne Lorenzon skall få bygga i Tingshusparken och med det också skövla hela parken och ta bort den gamla allén till f d komministerbostället och även ta bort Sverigebjörken.

Allén har i bevarandeplanerna skyddats från nedtagning och i senaste bevarandeplanen märkts med ”får ej fällas”. Hela den delen av Skövde (Villastaden) skall bevaras har kommunen tidigare sagt och ”inget skall röras ytterligare” efter att nya Tingshuset byggdes.

Nu har ”experter” från Göteborg förklarat hur centrala Skövde skall växa fram. Högt uppsatta Skövdepolitiker som ej bor i Skövde stad är drivande för hur Skövde centrum skall se ut. Förslaget som tagits fram fördöms av alla (se SLA) och är intetsägande och detta vill experterna skall utgöra grund för framtiden. Varför kan inte vi Skövdebor få vara med och utforma ett spännande, utvidgat, framtida Skövde centrum utan att den veckopendlande samhällsbyggnadschefen och de politiker som bor någon annanstans skall bestämma.

Vårt förslag till nya kommunfullmäktige är:

• Avslå förslaget om byggnation i Tingshusparken!

• Ge byggnadsnämnden i uppgift att ta fram ett annat förslag för hur gamla Tingshuset och Tingshusparken skall utnyttjas i framtiden.

• Exklusiv mark som Tingshusparken skall användas till annat än att bygga bostäder på. Låt kulturen och andra viktiga samhällsfunktioner komma med förslag. Låt oss få ett utvidgat, modernt och spännande centrum i Skövde. Gör ett nytt förslag för hur ett framtida Skövde centrum ska växa fram. Självklart ska många människor också bo i centrum (bygg högt).

• Börja bygga höga bostäder runt Elins esplanad och Coop snarast.

Det som görs fel kommer att förbli fel. Se nya Tingshuset.

Skövdes framtid

Allén har i bevarandeplanerna skyddats från nedtagning och i senaste bevarandeplanen märkts med ”får ej fällas”. Hela den delen av Skövde (Villastaden) skall bevaras har kommunen tidigare sagt och ”inget skall röras ytterligare” efter att nya Tingshuset byggdes.

Nu har ”experter” från Göteborg förklarat hur centrala Skövde skall växa fram. Högt uppsatta Skövdepolitiker som ej bor i Skövde stad är drivande för hur Skövde centrum skall se ut. Förslaget som tagits fram fördöms av alla (se SLA) och är intetsägande och detta vill experterna skall utgöra grund för framtiden. Varför kan inte vi Skövdebor få vara med och utforma ett spännande, utvidgat, framtida Skövde centrum utan att den veckopendlande samhällsbyggnadschefen och de politiker som bor någon annanstans skall bestämma.

Vårt förslag till nya kommunfullmäktige är:

• Avslå förslaget om byggnation i Tingshusparken!

• Ge byggnadsnämnden i uppgift att ta fram ett annat förslag för hur gamla Tingshuset och Tingshusparken skall utnyttjas i framtiden.

• Exklusiv mark som Tingshusparken skall användas till annat än att bygga bostäder på. Låt kulturen och andra viktiga samhällsfunktioner komma med förslag. Låt oss få ett utvidgat, modernt och spännande centrum i Skövde. Gör ett nytt förslag för hur ett framtida Skövde centrum ska växa fram. Självklart ska många människor också bo i centrum (bygg högt).

• Börja bygga höga bostäder runt Elins esplanad och Coop snarast.

Det som görs fel kommer att förbli fel. Se nya Tingshuset.

Skövdes framtid

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.