19 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:57

Fransson (SD): Ask envisas med att missförstå

Johan Ask (S) svarar mig i SLA 15/1: ”Detta Josef Fransson är svårt att missförstå”. Trots att Ask citerar direkt ur den motion som givit upphov till debatten och där det klart och tydligt framgår vilka lagförändringar som efterfrågas så envisas Ask med att, troligtvis avsiktligt, missförstå förslaget å det grövsta.

Läser man motionen utan antagonistglasögon är det svårt att missförstå syftet, nämligen att fylla i de enorma kunskapsluckor som finns om nationell bakgrund bland alla de som döms för brott i Sverige. Givetvis måste personuppgifter hanteras med skydd för laglydiga individer, men i övrigt har jag svårt att se det kontroversiella i detta som dessutom gjorts genom åtminstone två forskningsrapporter tidigare.

Att få fakta på bordet i denna fråga kan alldeles säkert vara besvärande för dem som står ansvariga för de senaste årtiondenas ansvarslösa migrationspolitik, så att ett sådant här förslag stöter på motstånd är knappast förvånande. Trots att tidigare forskning gällande invandrares kriminalitet tydligt visat på hur vissa nationaliteter är skyhögt överrepresenterade inom flera kategorier av grova brott så är det idag mycket svårt att få fram fakta med gällande lagstiftning. Därför menar vi att ett antal justeringar kan vara på sin plats. Att leva i okunnighet gynnar knappast samhällsutvecklingen.

Josef Fransson (SD)

Läser man motionen utan antagonistglasögon är det svårt att missförstå syftet, nämligen att fylla i de enorma kunskapsluckor som finns om nationell bakgrund bland alla de som döms för brott i Sverige. Givetvis måste personuppgifter hanteras med skydd för laglydiga individer, men i övrigt har jag svårt att se det kontroversiella i detta som dessutom gjorts genom åtminstone två forskningsrapporter tidigare.

Att få fakta på bordet i denna fråga kan alldeles säkert vara besvärande för dem som står ansvariga för de senaste årtiondenas ansvarslösa migrationspolitik, så att ett sådant här förslag stöter på motstånd är knappast förvånande. Trots att tidigare forskning gällande invandrares kriminalitet tydligt visat på hur vissa nationaliteter är skyhögt överrepresenterade inom flera kategorier av grova brott så är det idag mycket svårt att få fram fakta med gällande lagstiftning. Därför menar vi att ett antal justeringar kan vara på sin plats. Att leva i okunnighet gynnar knappast samhällsutvecklingen.

Josef Fransson (SD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.