19 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:18

Någon annan får fixa vårt försvar!

Att se Sverige som ett neutralt land är som att låtsas att vi inte är ett västland som är medlem i EU. Vi sätter upp Nordic Battle Group som en snabbinsatsstyrka för EU, varav de flesta länderna även är Nato-medlemmar. När regeringen bankar sig på bröstet och säger att vi ger försvaret 500–900 miljoner extra så klingar det lika ihåligt som en tom tunna.

2014 var påslaget på fakturorna till Försvarsmakten 6 procent. 2015 höjs nu påslaget till 9 procent. Skillnaden från 3,5 procent 2013, innebär cirka 900 MSEK i ökade kostnader för Försvarsmakten. Pengar som går tillbaka till statskassan.

Eftersom Sverige är ett västland och Ryssland är det land som senast ockuperat delar av fastlandet och annekterade Finland så vet vi hur det känns att vara i Ukrainas läge! Att blunda, hålla för ögonen samt att huka sig för Rysslands hot är infantilt. Det är som att säga till barnen som mobbas att inte bry sig om att de andra är elaka, för det kommer nog att lösa sig.

Sverige måste välja väg; ska vi vara neutrala då måste vi betala för detta och hålla linjen hela vägen ut. Det vill säga, vi hjälper ingen, och vi förväntar oss ingen hjälp av någon annan. Ska vi inte vara neutrala (vilket vi inte är) måste vi bestämma oss för vilken fot vi ska stå på. Ska vi lämna EU och gå med i det ryska ekonomiska och militära samarbetet? Ska vi fortsätta att vara medlem i EU så bör vi även gå med i försvarsorganisationen Nato.

Oavsett valet så måste vi förstå att vi inte bara kan be om att få behålla vår frihet, vi måste visa att vi är beredda att slåss för den! Pliktförsvar, javisst! Plikta in ungdomar till mönstring och civilförsvaret, för det måste ju byggas upp igen då det är skrotat. Plikta in soldattränade före detta värnpliktiga till Hemvärnet. Men att bygga upp ett hållbart försvar med enbart ett mark- och sjöförsvar som Per Blomquist föreslår och att strunta i vårt luftrum; ja då har man inte läst tillräckligt mycket om modern krigföring. Radar räcker till horisonten och går att lura. Robotar, ja vilken typ ska man ha då? Långdistans, kortdistans, närskydd, drönare? Luftburna, markbaserade? Fast eller rörligt? Hur många? Mot vilka mål? Vad är syftet? När ska det vara fullt utbyggt? Att implementera nya system till Försvarsmakten tar från beslut till förbandssatt, någonstans mellan 10 och 20år!

Så jag har två frågor; är vår frihet värd att försvara till vilket pris som helst? Varför skär man hela tiden ner på Försvaret och ljuger för folket med att påstå att man satsar på det?

Mikael ”Liberal” Ohlsson

2014 var påslaget på fakturorna till Försvarsmakten 6 procent. 2015 höjs nu påslaget till 9 procent. Skillnaden från 3,5 procent 2013, innebär cirka 900 MSEK i ökade kostnader för Försvarsmakten. Pengar som går tillbaka till statskassan.

Eftersom Sverige är ett västland och Ryssland är det land som senast ockuperat delar av fastlandet och annekterade Finland så vet vi hur det känns att vara i Ukrainas läge! Att blunda, hålla för ögonen samt att huka sig för Rysslands hot är infantilt. Det är som att säga till barnen som mobbas att inte bry sig om att de andra är elaka, för det kommer nog att lösa sig.

Sverige måste välja väg; ska vi vara neutrala då måste vi betala för detta och hålla linjen hela vägen ut. Det vill säga, vi hjälper ingen, och vi förväntar oss ingen hjälp av någon annan. Ska vi inte vara neutrala (vilket vi inte är) måste vi bestämma oss för vilken fot vi ska stå på. Ska vi lämna EU och gå med i det ryska ekonomiska och militära samarbetet? Ska vi fortsätta att vara medlem i EU så bör vi även gå med i försvarsorganisationen Nato.

Oavsett valet så måste vi förstå att vi inte bara kan be om att få behålla vår frihet, vi måste visa att vi är beredda att slåss för den! Pliktförsvar, javisst! Plikta in ungdomar till mönstring och civilförsvaret, för det måste ju byggas upp igen då det är skrotat. Plikta in soldattränade före detta värnpliktiga till Hemvärnet. Men att bygga upp ett hållbart försvar med enbart ett mark- och sjöförsvar som Per Blomquist föreslår och att strunta i vårt luftrum; ja då har man inte läst tillräckligt mycket om modern krigföring. Radar räcker till horisonten och går att lura. Robotar, ja vilken typ ska man ha då? Långdistans, kortdistans, närskydd, drönare? Luftburna, markbaserade? Fast eller rörligt? Hur många? Mot vilka mål? Vad är syftet? När ska det vara fullt utbyggt? Att implementera nya system till Försvarsmakten tar från beslut till förbandssatt, någonstans mellan 10 och 20år!

Så jag har två frågor; är vår frihet värd att försvara till vilket pris som helst? Varför skär man hela tiden ner på Försvaret och ljuger för folket med att påstå att man satsar på det?

Mikael ”Liberal” Ohlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.