19 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Svenskar förminskar svenskan

Man kan troligen säga att engelska språket idag är del av den svenska kulturen. Vi har en lång tradition med kontakter mot vårt västra grannland och genom den engelska språkdominansen inom kulturen, t ex via film och musik har relationen intensifierats.

Det är till nytta att en stor andel av befolkningen kan språket dels i det professionella livet och dels på ledig tid, t ex på resor. Ibland går dock tendenserna lite väl långt, det händer att svenskar ser ut att förneka eller förminska svenskan och enstaka ”missionärer” verkar vilja trycka tillbaka svenskan till engelskans fördel.

En av de större dagstidningarna skrev nyligen om ”highlights” från gårdagens SHL-matcher. (Vi har redan ett svenskt och väletablerat ord istället för det engelska). Sedan några år tillbaka har många stora fastighetsbolag gjort våld på svenskans språkstandard när det gäller att skylta om våningsangivelser i sina fastigheter. Våning eller plan två vet vi som kan svenska vad det betyder, men nu har det således ändrats på många håll till våning eller plan ett o s v.

På ett sätt är dessa tendenser lite löjliga, på ett djupare plan är det faktiskt lite mer. Är det inte ett slags övergrepp mot den svenska kulturen och folket om man motarbetar svenskan eller hindrar den att existera?

Observant

Det är till nytta att en stor andel av befolkningen kan språket dels i det professionella livet och dels på ledig tid, t ex på resor. Ibland går dock tendenserna lite väl långt, det händer att svenskar ser ut att förneka eller förminska svenskan och enstaka ”missionärer” verkar vilja trycka tillbaka svenskan till engelskans fördel.

En av de större dagstidningarna skrev nyligen om ”highlights” från gårdagens SHL-matcher. (Vi har redan ett svenskt och väletablerat ord istället för det engelska). Sedan några år tillbaka har många stora fastighetsbolag gjort våld på svenskans språkstandard när det gäller att skylta om våningsangivelser i sina fastigheter. Våning eller plan två vet vi som kan svenska vad det betyder, men nu har det således ändrats på många håll till våning eller plan ett o s v.

På ett sätt är dessa tendenser lite löjliga, på ett djupare plan är det faktiskt lite mer. Är det inte ett slags övergrepp mot den svenska kulturen och folket om man motarbetar svenskan eller hindrar den att existera?

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.