21 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:57

Du står inte för ditt partis politik, Fransson

Replik. Dina infantila försök att blanda bort korten hade nästan varit komiska om det inte varit för frågans synnerligen allvarliga natur. Trots att jag citerar Kent Ekeroths motion ordagrant där det tydligt står att bland andra SCB ska ges i uppdrag att samla in data om svenska medborgares ursprung, även i andra generation, vägrar du att faktiskt visa upp tillräckligt kurage för att stå för den politik ditt parti driver.

Varje enskild svensk medborgare har rätt att behandlas som en sådan och skall inte behöva klumpas in i ett kollektiv och kletas ner med fördomar.

Låt mig ge dig ett konkret exempel: Ledamöterna i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp, det vill säga din egen, är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Faktum är att Sverigedemokraternas riksdagsledamöter varit brottsliga i högre utsträckning än exempelvis de andragenerationsinvandrare de vill föra statistik över.

Hyckleriet behöver knappast kommenteras, men vad som dock skall nämnas är att jag trots denna statistiska bakgrund inte utgår ifrån att alla Sverigedemokrater är kriminella. Det Josef, är skillnaden mellan att kategorisera människor i grupper och att anta en medborgerlig respekt för individen vilken utgör ett fundament i ett demokratiskt samhälle.

Så nej, jag har inte missförstått, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt. Tvärtom förstår jag precis vilket samhälle ni är ute efter att skapa och jag kommer att bekämpa varje ansats ni gör för att uppnå det.

Johan Ask (S)

Varje enskild svensk medborgare har rätt att behandlas som en sådan och skall inte behöva klumpas in i ett kollektiv och kletas ner med fördomar.

Låt mig ge dig ett konkret exempel: Ledamöterna i Sverigedemokraternas riksdagsgrupp, det vill säga din egen, är kraftigt överrepresenterade i brottsstatistiken. Faktum är att Sverigedemokraternas riksdagsledamöter varit brottsliga i högre utsträckning än exempelvis de andragenerationsinvandrare de vill föra statistik över.

Hyckleriet behöver knappast kommenteras, men vad som dock skall nämnas är att jag trots denna statistiska bakgrund inte utgår ifrån att alla Sverigedemokrater är kriminella. Det Josef, är skillnaden mellan att kategorisera människor i grupper och att anta en medborgerlig respekt för individen vilken utgör ett fundament i ett demokratiskt samhälle.

Så nej, jag har inte missförstått, vare sig avsiktligt eller oavsiktligt. Tvärtom förstår jag precis vilket samhälle ni är ute efter att skapa och jag kommer att bekämpa varje ansats ni gör för att uppnå det.

Johan Ask (S)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.