21 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:57

SD-Söder: "Skilj på vice talman och politiker"

Replik. I Skaraborgs Allehanda den 17 januari anser Erland Eriksson att jag som vice talman ska avgå. Det står honom fritt att tycka så. Och han hade säkert tyckt det oavsett vad jag verkligen sagt eller gjort. Men hela hans argumentation grundar sig på felaktigheter och det är på sin plats att påtala.

Det Erland Eriksson tycks ha fått om bakfoten är de regler som gäller för vice talmän. Vi är endast talmän då vi träder in i talmannens ställe, det vill säga när vi i talmannens ställe leder riksdagens arbete och kammarens sammanträden eller när vi på annat sätt representerar riksdagen i olika talmanssammanhang. I övrigt förutsätts att vi arbetar som vilka andra riksdagsledamöter som helst, deltar i politiska debatter och i utskottsarbetet.

Talmannen däremot ska stå utanför det rent politiska riksdagsarbetet och deltar därför varken i utskottsarbetet eller i debatter och omröstningar i kammaren. Av denna anledning har han, till skillnad från oss vice talmän, en ersättare i riksdagen. Vi som vice talmän har alltså två roller. En politikerroll och en talmansroll.

Jag har själv varit noga med att skilja mina båda roller åt. Jag är ödmjuk inför uppdraget som andre vice talman och tar det på största allvar och är noga med att följa de regler och ansvar som följer med uppdraget och heller inte blanda mig i politiken när jag tjänstgör som talman. Jag har, mig veterligen, inte agerat felaktigt i min talmansroll utan till och med fått beröm av politiska motståndare för mitt sätt att leda sammanträdena.

I min politikerroll har jag däremot agerat politiskt. Jag sitter som ledamot i utrikesutskottet och är säkerhetspolitisk talesman för partiet. Jag är dessutom partisekreterare. Jag kommer att agera politiskt både i riksdagsdebatter och i andra sammanhang.

Vad gäller de mycket tragiska händelserna i Paris är det ofrånkomligt att dessa har att göra med religionen islam. Islam har många ansikten och tyvärr har terrorism också blivit ett av dem. Vår tids värsta terroristorganisationer, IS, al-Qaida och Boko Haram för att nämna några, har alla en sak gemensamt, religionen islam. Att inte tillåta diskussion eller kritik av en religion vore att vara ute på farligt vatten och inte värdigt ett demokratiskt och öppet samhälle.

Jag kommer fortsätta att agera politiskt och göra politiska uttalanden. Andra får gärna ha synpunkter på mina politiska åsikter. Men skilj på de olika rollerna som politiker och vice talman.

Björn Söder (SD)

andre vice talman, riksdagsledamot, partisekreterare

Det Erland Eriksson tycks ha fått om bakfoten är de regler som gäller för vice talmän. Vi är endast talmän då vi träder in i talmannens ställe, det vill säga när vi i talmannens ställe leder riksdagens arbete och kammarens sammanträden eller när vi på annat sätt representerar riksdagen i olika talmanssammanhang. I övrigt förutsätts att vi arbetar som vilka andra riksdagsledamöter som helst, deltar i politiska debatter och i utskottsarbetet.

Talmannen däremot ska stå utanför det rent politiska riksdagsarbetet och deltar därför varken i utskottsarbetet eller i debatter och omröstningar i kammaren. Av denna anledning har han, till skillnad från oss vice talmän, en ersättare i riksdagen. Vi som vice talmän har alltså två roller. En politikerroll och en talmansroll.

Jag har själv varit noga med att skilja mina båda roller åt. Jag är ödmjuk inför uppdraget som andre vice talman och tar det på största allvar och är noga med att följa de regler och ansvar som följer med uppdraget och heller inte blanda mig i politiken när jag tjänstgör som talman. Jag har, mig veterligen, inte agerat felaktigt i min talmansroll utan till och med fått beröm av politiska motståndare för mitt sätt att leda sammanträdena.

I min politikerroll har jag däremot agerat politiskt. Jag sitter som ledamot i utrikesutskottet och är säkerhetspolitisk talesman för partiet. Jag är dessutom partisekreterare. Jag kommer att agera politiskt både i riksdagsdebatter och i andra sammanhang.

Vad gäller de mycket tragiska händelserna i Paris är det ofrånkomligt att dessa har att göra med religionen islam. Islam har många ansikten och tyvärr har terrorism också blivit ett av dem. Vår tids värsta terroristorganisationer, IS, al-Qaida och Boko Haram för att nämna några, har alla en sak gemensamt, religionen islam. Att inte tillåta diskussion eller kritik av en religion vore att vara ute på farligt vatten och inte värdigt ett demokratiskt och öppet samhälle.

Jag kommer fortsätta att agera politiskt och göra politiska uttalanden. Andra får gärna ha synpunkter på mina politiska åsikter. Men skilj på de olika rollerna som politiker och vice talman.

Björn Söder (SD)

andre vice talman, riksdagsledamot, partisekreterare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.