22 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:18

Finns tillstånd?

TINGSHUSPARKEN.

Alléträd. Läser i SLA den 13 januari att Skövdebostäder får tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att ta ned fem träd i två olika alléer på Aspö. Alléträd är särskilt skyddade men länsstyrelsen har givit tillstånd i detta fall för nedtagning.

Den 15 januari står att läsa i SLA att politikerna i ksau godkänt detaljplanen för byggnation i kvarteret Rönnen (= Tingshusparken). Har kommunen tillstånd att ta ned alléträden i Tingshusparken? Det nämns inget om detta tillstånd från ksau.

Men kommunens politiker och tjänstemän kanske inte har kunskapen om att alléträd är särskilt skyddade och tillstånd måste sökas för nedtagning. Vi är nog många Skövdebor som håller med insändaren i SLA den 16 januari undertecknad Skövdes framtid.

Sten-Åke Carlsson

Den 15 januari står att läsa i SLA att politikerna i ksau godkänt detaljplanen för byggnation i kvarteret Rönnen (= Tingshusparken). Har kommunen tillstånd att ta ned alléträden i Tingshusparken? Det nämns inget om detta tillstånd från ksau.

Men kommunens politiker och tjänstemän kanske inte har kunskapen om att alléträd är särskilt skyddade och tillstånd måste sökas för nedtagning. Vi är nog många Skövdebor som håller med insändaren i SLA den 16 januari undertecknad Skövdes framtid.

Sten-Åke Carlsson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.