23 jan 2015 06:01

23 jan 2015 15:18

Vi förväntar oss att Skövdes politiker tar sitt ansvar

LÄRARLÖNER

Politikerna i Skövde kommun blundar för den kommande stora lärarbristen. SKL:s vd Håkan Sörman har uttalat: ”Under de två sifferlösa åren ligger ansvaret för att vårda avtalet och satsa på lärarna på lokal nivå”. SKL:s ordförande för förhandlingsdelegationen Ingela Gardner Sundström har i brev till landets kommunstyrelser uppmanat att verkligen se avtalet som en satsning på lärarnas löner. Hon menar också att lärarna inte riktigt har värderats utifrån sina kvalifikationer. SKL vill att läraryrket ska vara så attraktivt att de bästa ungdomarna söker sig till utbildningen.

I OECD:s granskning av den svenska skolan pekar Beatrix Pont på vikten av att läraryrket är ett attraktivt yrke där man är stolt över att vara lärare. Där är lönen en viktig faktor, dels för att få nya studenter att välja läraryrket, men dels också att få lärare att stanna kvar i yrket. Man ska känna sig uppskattad av arbetsgivaren och samhället i stort.

Enligt SCB:s statistik kommer närmare 44 000 lärare att saknas år 2020. Tio år senare år 2030 kommer samma siffra ligga på nästan 60 000 enligt SCB:s beräkningar. Stora pensionsavgångar, lågt söktryck på de flesta lärarutbildningar, 60 procent av den svenska lärarkåren överväger att lämna yrket och en sjättedel av Sveriges behöriga lärare jobbar redan utanför utbildningssektorn. Skolverket har konstaterat att var fjärde legitimerad lärare inte längre arbetar inom skolan. Lönen är en av de främsta orsakerna till att de lämnat yrket. Allt detta sammantaget visar på vikten att varje kommun verkligen måste uppvärdera lärarna lönemässigt.

Lärarförbundet i Skövde förväntar sig att Skövde kommuns politiker inte väntar på att staten ska skjuta till mer pengar till skolan, utan tar sitt ansvar för en fortsatt uppvärdering av läraryrket enligt intentionerna i avtalet HÖK 12.

Bengt Wahlberg

ordförande Lärarförbundet i Skövde

Politikerna i Skövde kommun blundar för den kommande stora lärarbristen. SKL:s vd Håkan Sörman har uttalat: ”Under de två sifferlösa åren ligger ansvaret för att vårda avtalet och satsa på lärarna på lokal nivå”. SKL:s ordförande för förhandlingsdelegationen Ingela Gardner Sundström har i brev till landets kommunstyrelser uppmanat att verkligen se avtalet som en satsning på lärarnas löner. Hon menar också att lärarna inte riktigt har värderats utifrån sina kvalifikationer. SKL vill att läraryrket ska vara så attraktivt att de bästa ungdomarna söker sig till utbildningen.

I OECD:s granskning av den svenska skolan pekar Beatrix Pont på vikten av att läraryrket är ett attraktivt yrke där man är stolt över att vara lärare. Där är lönen en viktig faktor, dels för att få nya studenter att välja läraryrket, men dels också att få lärare att stanna kvar i yrket. Man ska känna sig uppskattad av arbetsgivaren och samhället i stort.

Enligt SCB:s statistik kommer närmare 44 000 lärare att saknas år 2020. Tio år senare år 2030 kommer samma siffra ligga på nästan 60 000 enligt SCB:s beräkningar. Stora pensionsavgångar, lågt söktryck på de flesta lärarutbildningar, 60 procent av den svenska lärarkåren överväger att lämna yrket och en sjättedel av Sveriges behöriga lärare jobbar redan utanför utbildningssektorn. Skolverket har konstaterat att var fjärde legitimerad lärare inte längre arbetar inom skolan. Lönen är en av de främsta orsakerna till att de lämnat yrket. Allt detta sammantaget visar på vikten att varje kommun verkligen måste uppvärdera lärarna lönemässigt.

Lärarförbundet i Skövde förväntar sig att Skövde kommuns politiker inte väntar på att staten ska skjuta till mer pengar till skolan, utan tar sitt ansvar för en fortsatt uppvärdering av läraryrket enligt intentionerna i avtalet HÖK 12.

Bengt Wahlberg

ordförande Lärarförbundet i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.