24 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Ett föräldravänligt arbetsliv

Debatt.:

En absolut majoritet av Unionens medlemmar som har hemmavarande barn under 16 år anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. De önskar inflytande över den egna arbetstiden, att interna möten läggs på tider som gör det möjligt att hämta och lämna barnen och att deras chefer föregår med gott exempel. I verkligheten är det sisådär.

Fackförbundet Unionen, som organiserar tjänstemän på den privata arbetsmarknaden, har under flera år frågat medlemmarna hur de ser på möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap. I några avseenden går utvecklingen åt rätt håll. Det blir mindre och mindre vanligt att man får frågan på en anställningsintervju om man planerar att skaffa barn. Fler får idag del av löneökningar under sin föräldraledighet jämfört med år 2012 då Unionen ställde samma fråga.

Flertalet av de tillfrågade tjänstemännen i årets undersökning svarar att de mötts av positiva reaktioner när de berättat för sin arbetsgivare att de planerar att vara föräldralediga. Det är självfallet bra, men mycket återstår att göra för att arbetslivet ska bli fullt ut föräldravänligt.

Tre av fyra av Unionens medlemmar anser att det är mycket viktigt att det tas hänsyn till ansvaret att hämta och lämna barnen när möten bokas in, men bara hälften är nöjda med hur det ser ut idag. Bara fyra av tio anser att ledningen föregår med gott exempel när det gäller föräldraledighet, vabb eller vobb (möjligheten att jobba hemifrån när ett barn är sjukt istället för att vabba med ersättning från Försäkringskassan). Bara en av tio tillfrågade bedömer att chefer kompetensutvecklas kring åtgärder som kan bidra till ett mer föräldravänligt arbetsliv.

Vi hoppas att alla arbetsgivare i Västra Götaland tänker igenom hur arbetsplatsen kan bli mer föräldravänlig.

Några exempel på hur det går att göra en arbetsplats mer föräldravänlig kan vara:

• Arbetsgivarna ser över sina villkor så att de också passar småbarnsföräldrar.

• Arbetsplatserna har en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga.

• Medlemmarna får ett ökat inflytande över sin arbetstid liksom var arbetet utförs.

• Chefer föregår med gott exempel vid föräldraledighet.

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

En absolut majoritet av Unionens medlemmar som har hemmavarande barn under 16 år anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. De önskar inflytande över den egna arbetstiden, att interna möten läggs på tider som gör det möjligt att hämta och lämna barnen och att deras chefer föregår med gott exempel. I verkligheten är det sisådär.

Fackförbundet Unionen, som organiserar tjänstemän på den privata arbetsmarknaden, har under flera år frågat medlemmarna hur de ser på möjligheten att kombinera arbete och föräldraskap. I några avseenden går utvecklingen åt rätt håll. Det blir mindre och mindre vanligt att man får frågan på en anställningsintervju om man planerar att skaffa barn. Fler får idag del av löneökningar under sin föräldraledighet jämfört med år 2012 då Unionen ställde samma fråga.

Flertalet av de tillfrågade tjänstemännen i årets undersökning svarar att de mötts av positiva reaktioner när de berättat för sin arbetsgivare att de planerar att vara föräldralediga. Det är självfallet bra, men mycket återstår att göra för att arbetslivet ska bli fullt ut föräldravänligt.

Tre av fyra av Unionens medlemmar anser att det är mycket viktigt att det tas hänsyn till ansvaret att hämta och lämna barnen när möten bokas in, men bara hälften är nöjda med hur det ser ut idag. Bara fyra av tio anser att ledningen föregår med gott exempel när det gäller föräldraledighet, vabb eller vobb (möjligheten att jobba hemifrån när ett barn är sjukt istället för att vabba med ersättning från Försäkringskassan). Bara en av tio tillfrågade bedömer att chefer kompetensutvecklas kring åtgärder som kan bidra till ett mer föräldravänligt arbetsliv.

Vi hoppas att alla arbetsgivare i Västra Götaland tänker igenom hur arbetsplatsen kan bli mer föräldravänlig.

Några exempel på hur det går att göra en arbetsplats mer föräldravänlig kan vara:

• Arbetsgivarna ser över sina villkor så att de också passar småbarnsföräldrar.

• Arbetsplatserna har en policy med rutiner och handlingsplaner för föräldralediga.

• Medlemmarna får ett ökat inflytande över sin arbetstid liksom var arbetet utförs.

• Chefer föregår med gott exempel vid föräldraledighet.

Anna-Karin Moberg

regionchef Unionen Skaraborg/Väst

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.