26 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Håll fokus på rätt problem

ADOPTIONER.

Replik. Till Fredrik Saweståhl angående insändare i SLA 21/1.

Enligt lag har homosexuella rätt att adoptera. Homosexuella är lika bra föräldrar som heterosexuella. Om något negativt kan påverka adoptionen är det omgivningens förutfattade meningar.

Undertecknad torde ha den största erfarenheten av att arbeta med internationella adoptioner i Sverige. Jag har arbetat med båda de två största adoptionsorganisationerna i Sverige i 20 år. Och dessförinnan tio år för en annan. 3 500 barn har passerat mig. I majoriteten av fallen så har jag direkt kontakt med föräldrarna för rådgivning angående barnet. Alla adoptivbarn har sin bakgrund som kan påverka rådgivningen.

Bland de blivande adoptivföräldrarna möter jag inte sällan ensamstående, mest kvinnor, och något enstaka homosexuellt par. Detta är inget som berörs eller diskuteras och alltså kan jag ej veta. Enligt de kontakter jag har haft så är det en fråga som inte berörs av adoptionsorganisationerna. Problemet torde inte finnas där.

Nej, problemet finns hos givarländerna där det bland de flesta finns ett motstånd mot homosexuella. Bland det värsta landet är Ryssland men i viss grad majoriteten av länder i Östeuropa. Där är problemet. Detta är svårt att påverka. Politiskt finns en enighet om hela problemet i Sverige.

PO Elfstrand

barnläkare

Enligt lag har homosexuella rätt att adoptera. Homosexuella är lika bra föräldrar som heterosexuella. Om något negativt kan påverka adoptionen är det omgivningens förutfattade meningar.

Undertecknad torde ha den största erfarenheten av att arbeta med internationella adoptioner i Sverige. Jag har arbetat med båda de två största adoptionsorganisationerna i Sverige i 20 år. Och dessförinnan tio år för en annan. 3 500 barn har passerat mig. I majoriteten av fallen så har jag direkt kontakt med föräldrarna för rådgivning angående barnet. Alla adoptivbarn har sin bakgrund som kan påverka rådgivningen.

Bland de blivande adoptivföräldrarna möter jag inte sällan ensamstående, mest kvinnor, och något enstaka homosexuellt par. Detta är inget som berörs eller diskuteras och alltså kan jag ej veta. Enligt de kontakter jag har haft så är det en fråga som inte berörs av adoptionsorganisationerna. Problemet torde inte finnas där.

Nej, problemet finns hos givarländerna där det bland de flesta finns ett motstånd mot homosexuella. Bland det värsta landet är Ryssland men i viss grad majoriteten av länder i Östeuropa. Där är problemet. Detta är svårt att påverka. Politiskt finns en enighet om hela problemet i Sverige.

PO Elfstrand

barnläkare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.