26 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Siffrorna inte helt korrekta

SKOLAN I TIBRO.

Replik. Till signaturen ”Gammal förälder”.

Siffrorna som du anger i din insändare är inte helt korrekta (du hänvisar till Expressen) om man jämför med Skolverkets statistik beträffande rangordningen bland Sveriges kommuner. Dock kan vi tyvärr konstatera att meritvärdena inte är i paritet med vår ambition och målsättning.

Förra året skrev 94 elever i årskurs 6 nationella proven varav 13 elever (12 %) hade annat modersmål än svenska. Vid överlämningarna våren 2013 hade 25 % av eleverna i årskursen behov av särskilt stöd, vilket också kan förklara en del av resultaten. I mindre kommuner av Tibros storlek kan därför resultaten (och därmed rangordningen) variera kraftigt från år till år.

År 2014 skrev även årskurs 9 nationella prov i de aktuella ämnena. I engelska hade 95 % av eleverna betyget E eller högre (snittpoäng 13,5) i svenska hade 94,5 % av eleverna betyget E eller högre (snittpoäng 12,6) och i matematik hade 73 % av eleverna betyget E eller högre (snittpoäng 9,1).

Analysen av resultaten kring de nationella proven är genomförda och kan delges vid ett personligt möte om så önskas.

Med vänlig hälsning:

Grundskolerektorerna i Tibro kommun

Siffrorna som du anger i din insändare är inte helt korrekta (du hänvisar till Expressen) om man jämför med Skolverkets statistik beträffande rangordningen bland Sveriges kommuner. Dock kan vi tyvärr konstatera att meritvärdena inte är i paritet med vår ambition och målsättning.

Förra året skrev 94 elever i årskurs 6 nationella proven varav 13 elever (12 %) hade annat modersmål än svenska. Vid överlämningarna våren 2013 hade 25 % av eleverna i årskursen behov av särskilt stöd, vilket också kan förklara en del av resultaten. I mindre kommuner av Tibros storlek kan därför resultaten (och därmed rangordningen) variera kraftigt från år till år.

År 2014 skrev även årskurs 9 nationella prov i de aktuella ämnena. I engelska hade 95 % av eleverna betyget E eller högre (snittpoäng 13,5) i svenska hade 94,5 % av eleverna betyget E eller högre (snittpoäng 12,6) och i matematik hade 73 % av eleverna betyget E eller högre (snittpoäng 9,1).

Analysen av resultaten kring de nationella proven är genomförda och kan delges vid ett personligt möte om så önskas.

Med vänlig hälsning:

Grundskolerektorerna i Tibro kommun

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.