26 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Vi applåderar kuppen

MUSIKSKOLAN.

Alla anställda inom musikskolan i Skövde gör ett väldigt bra jobb med alla de cirka 800 barn och ungdomar som är inskrivna i verksamheten. Ett så bra arbete att det lett till att ett stort antal elever står i kö för att få möjlighet att lära sig att spela ett instrument.

I ett försök att korta denna kö lade Folkpartiet i Skövde redan i september 2013 en motion i kommunfullmäktige där vi förespråkade att kommunen tog ett krafttag kring musikskolan och att det skulle undersökas hur den kunde utvecklas. Ytterligare fog för motionen såg vi i det faktum att Skövde låg, vid tidpunkten för motionen, så långt ner som på 250:e plats av landets 290 kommuner. Lärarförbundets årliga ranking av kommunerna gäller tre aspekter; resurser, avgift och andel elever mellan 6 och 19 år som deltar i den frivilliga verksamheten. Statistiken hämtades från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK).

Mottagandet av motionen upplevdes som ljumt. Vi inom Folkpartiet i Skövde blev därför positivt överraskade när Katarina Jonsson tillsammans med övriga kommunalråd, under kuppartade former, under Skövde Kulturgala i november 2014 lovade att avskaffa kön till musikskolan.

Vi applåderar detta löfte och välkomnar det med, om uttrycket tillåts i sammanhanget, pukor och trumpeter.

Peter Larsson

Folkpartiet i Skövde

Alla anställda inom musikskolan i Skövde gör ett väldigt bra jobb med alla de cirka 800 barn och ungdomar som är inskrivna i verksamheten. Ett så bra arbete att det lett till att ett stort antal elever står i kö för att få möjlighet att lära sig att spela ett instrument.

I ett försök att korta denna kö lade Folkpartiet i Skövde redan i september 2013 en motion i kommunfullmäktige där vi förespråkade att kommunen tog ett krafttag kring musikskolan och att det skulle undersökas hur den kunde utvecklas. Ytterligare fog för motionen såg vi i det faktum att Skövde låg, vid tidpunkten för motionen, så långt ner som på 250:e plats av landets 290 kommuner. Lärarförbundets årliga ranking av kommunerna gäller tre aspekter; resurser, avgift och andel elever mellan 6 och 19 år som deltar i den frivilliga verksamheten. Statistiken hämtades från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMOK).

Mottagandet av motionen upplevdes som ljumt. Vi inom Folkpartiet i Skövde blev därför positivt överraskade när Katarina Jonsson tillsammans med övriga kommunalråd, under kuppartade former, under Skövde Kulturgala i november 2014 lovade att avskaffa kön till musikskolan.

Vi applåderar detta löfte och välkomnar det med, om uttrycket tillåts i sammanhanget, pukor och trumpeter.

Peter Larsson

Folkpartiet i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.