27 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Beslutet var redan fattat

Replik. Till Peter Larsson angående insändare om musikskolans köer.

Skövde Musikskola redovisar årligen i oktober sin elevkö. Vid senaste mätning var elevkön sålunda: Gitarr 49, piano 43, sång 15, fiol 13, trummor/slagverk 8, tvärflöjt 6, keyboard 4. Samtliga övriga instrument och instrumentgrupper 0 (noll) elever i kö! Utöver detta fanns några elever i kö till de yngsta barngrupperna.

Med avsikt att minimera köerna till vår kommunala musikskola fattade kulturnämnden 2012 ett antal strategiska beslut som gav musikskolan ökad befogenhet till samarbete med andra aktörer, samt möjlighet till olika former av undervisning.

Ett år senare (2013) lämnade Folkpartiet i Skövde till kommunfullmäktige en motion på samma tema, dvs. att ta fram förslag samt besluta om åtgärder i avsikt att korta musikskolans köer.

Denna motion togs ljumt emot då kulturnämnden redan året innan fattat avgörande beslut i avsikt att korta nämnda köer! Detta borde Folkpartiets representant (Peter Larsson) känt till då han satt på ordinarie plats i kulturnämnden!

Varje år rankas Sveriges musikskolor. Vår musikskola får här dålig ranking vilket Peter Larsson i sin insändare påpekar. Den ranking Peter i sin insändare hänvisar till premierar gruppundervisning, medan enskild undervisning med hög kvalité ger låg (dålig) ranking.

Är det Folkpartiets vilja att vi ska jaga rankingpoäng genom att sänka kvalitén på musikskolans undervisning så tar jag mig för pannan!

Claes Beckman (M)

f.d. ordf. kulturnämnden

Skövde Musikskola redovisar årligen i oktober sin elevkö. Vid senaste mätning var elevkön sålunda: Gitarr 49, piano 43, sång 15, fiol 13, trummor/slagverk 8, tvärflöjt 6, keyboard 4. Samtliga övriga instrument och instrumentgrupper 0 (noll) elever i kö! Utöver detta fanns några elever i kö till de yngsta barngrupperna.

Med avsikt att minimera köerna till vår kommunala musikskola fattade kulturnämnden 2012 ett antal strategiska beslut som gav musikskolan ökad befogenhet till samarbete med andra aktörer, samt möjlighet till olika former av undervisning.

Ett år senare (2013) lämnade Folkpartiet i Skövde till kommunfullmäktige en motion på samma tema, dvs. att ta fram förslag samt besluta om åtgärder i avsikt att korta musikskolans köer.

Denna motion togs ljumt emot då kulturnämnden redan året innan fattat avgörande beslut i avsikt att korta nämnda köer! Detta borde Folkpartiets representant (Peter Larsson) känt till då han satt på ordinarie plats i kulturnämnden!

Varje år rankas Sveriges musikskolor. Vår musikskola får här dålig ranking vilket Peter Larsson i sin insändare påpekar. Den ranking Peter i sin insändare hänvisar till premierar gruppundervisning, medan enskild undervisning med hög kvalité ger låg (dålig) ranking.

Är det Folkpartiets vilja att vi ska jaga rankingpoäng genom att sänka kvalitén på musikskolans undervisning så tar jag mig för pannan!

Claes Beckman (M)

f.d. ordf. kulturnämnden

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.