28 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:01

"Försköna inte svensk flyktinghjälp"

Replik

Under rubriken SD borde se värdet av invandring 24/1 kommer Adam Frändelid (V) med ett antal anklagelser mot Sverigedemokraterna samt ett förskönande av invandringen till Sverige.

Till och börja med vill vi klarlägga Frändelids felaktiga premisser då Sverigedemokraterna absolut ser värdet i invandring under rätt förutsättningar. Däremot så blundar inte Sverigedemokraterna för de enorma svårigheter migrationen har skapat och skapar i nutidens Sverige med utanförskap, kriminalitet, segregation och motsättningar. Ingen tjänar på att vi sopar dessa problem under mattan. Problemen växer dessutom tilltagande med ständiga invandringsrekord för varje år som går.

Detta har också visat sig i skenande kostnader i statsbudgeten vilket lett till nedskärningar på alla andra politikområden. Ladorna är tomma, deklarerade den rödgröna regeringen när man tillträdde, men ändå tycks det inte finnas någon övre gräns på hur mycket vi kan lägga på migration. Under året räknar Migrationsverket med att runt 100 000 människor ska söka asyl vilket överträffar 2014 som landade på lite över 80 000, vilket i sin tur överträffade 2013 med cirka 55 000, o.s.v. Detta har resulterat i att nuvarande regering akut fått skära rejält i bl.a. biståndsbudgeten för att finansiera invandringen till Sverige.

Från Sverigedemokraterna så ser vi stora problem med detta, inte bara problemen som uppstår i landet med en extrem invandring, utan också de rent humanitärt missriktade prioriteringarna. Cirka 50 miljoner människor är på flykt i världen idag och utav dem är det bara en bråkdel som är resursstarka nog att illegalt ta sig in i Europa och Sverige. Den absoluta merparten finns med andra ord på flykt i eller kring krisernas närområde. Till alla de som lever i FN:s försorg i olika läger finns mycket små resurser och det är primärt dit vi bör rikta vår hjälp.

Sverige lägger idag i storleksordningen 99 % av alla resurser till hjälp på 0,1 % av flyktingarna. Detta medan dessa människor i hög utsträckning saknar det mest basala, så som vatten, mat, mediciner och så vidare. Med Sverigedemokraternas prioriteringar har vi därmed en betydligt mer human flyktingpolitik än Vänsterpartiet.

Josef Fransson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Till och börja med vill vi klarlägga Frändelids felaktiga premisser då Sverigedemokraterna absolut ser värdet i invandring under rätt förutsättningar. Däremot så blundar inte Sverigedemokraterna för de enorma svårigheter migrationen har skapat och skapar i nutidens Sverige med utanförskap, kriminalitet, segregation och motsättningar. Ingen tjänar på att vi sopar dessa problem under mattan. Problemen växer dessutom tilltagande med ständiga invandringsrekord för varje år som går.

Detta har också visat sig i skenande kostnader i statsbudgeten vilket lett till nedskärningar på alla andra politikområden. Ladorna är tomma, deklarerade den rödgröna regeringen när man tillträdde, men ändå tycks det inte finnas någon övre gräns på hur mycket vi kan lägga på migration. Under året räknar Migrationsverket med att runt 100 000 människor ska söka asyl vilket överträffar 2014 som landade på lite över 80 000, vilket i sin tur överträffade 2013 med cirka 55 000, o.s.v. Detta har resulterat i att nuvarande regering akut fått skära rejält i bl.a. biståndsbudgeten för att finansiera invandringen till Sverige.

Från Sverigedemokraterna så ser vi stora problem med detta, inte bara problemen som uppstår i landet med en extrem invandring, utan också de rent humanitärt missriktade prioriteringarna. Cirka 50 miljoner människor är på flykt i världen idag och utav dem är det bara en bråkdel som är resursstarka nog att illegalt ta sig in i Europa och Sverige. Den absoluta merparten finns med andra ord på flykt i eller kring krisernas närområde. Till alla de som lever i FN:s försorg i olika läger finns mycket små resurser och det är primärt dit vi bör rikta vår hjälp.

Sverige lägger idag i storleksordningen 99 % av alla resurser till hjälp på 0,1 % av flyktingarna. Detta medan dessa människor i hög utsträckning saknar det mest basala, så som vatten, mat, mediciner och så vidare. Med Sverigedemokraternas prioriteringar har vi därmed en betydligt mer human flyktingpolitik än Vänsterpartiet.

Josef Fransson (SD)

Tobias Andersson (SD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.