28 jan 2015 06:01

29 jan 2015 06:01

"LOV har slagit sönder hemtjänsten"

När skall våra beslutande politiker förstå att det är så här det har blivit i alla kommuner där man infört LOV (lagen om valfrihet) och därmed i många fall slagit sönder en väl fungerande organisation.

Allt skall nu mätas i minuter och pengar/minut. Man har övergått till system som skall kunna mäta hur mycket tid som utförs, för att kunna betala ”rättvist” till utförarna oavsett om det är kommunalt eller privat.

I Hjo kunde vi läsa om hur personalen upplevde att det blivit en mycket försämrad arbetsmiljö och mer stress. I Falköping blev det också kaos och många grupper mår/mådde väldigt dåligt över en försämrad organisation med mycket mer stress, frånvarande chefer med för stora områden, mindre grupper av fast personal och fler timanställda med därmed sämre kontinuitet.

Pengar dras bara in när personalen är ”inloggade” i hemmen hos brukarna/kunderna/patienterna så helst skall de ”flyga” mellan besöken. Får inte finnas någon luft i systemet så det är alltid stress och hög belastning varje dag året runt. Kringtid som bilåkning och allt annat har inte räknats med i tillräckligt hög grad så ekonomin gick i botten i hemtjänsten i Falköping där man måste ha räknat helt fel.

Väldigt många duktiga erfarna undersköterskor orkade/orkar inte stanna kvar utan har gett upp och sökt sig till andra jobb, som inne på äldreboenden eller helt andra arbetsgivare istället vilket är mycket synd!!

Samma sak i Skövde. Ser hur stressad personalen är, inte minst hos en av de privata utförarna där man till exempel inte har någon fikapaus alls på förmiddagen, och lunchen är på 30 min då man knappast kan gå ut på stan eller åka hem. Var finns arbetsmiljötänkandet för personalen? Social samvaro? Hur länge orkar man jobba så?

Det finns inte heller i Skövde någon som helst ”luft” i systemet, som är väldigt stelbent. Det finns inte utrymme till extra besök hos någon som mår dåligt, eller till att följa med någon till ett läkarbesök på kort varsel. Allt skall planeras med flera dagars varsel och hur ofta kan man inplanera det som händer akut? Vi jobbar ju med människor, inte robotar.

Vi sjuksköterskor/distriktssköterskor administrerar snart ihjäl oss. Utöver dokumentation över vårt eget arbete skall vi hålla på med beställningar till omvårdnadspersonalen. Minsta förändring av HSL-insatser (hälso- och sjukvård) och det skall ändras i systemet. Direkt patientarbete har vi inte mycket tid för längre. Vi delar dessutom högar med dosetter med läkemedel varje vecka vilket också medför mycket kringarbete då Närhälsan/många vårdcentraler är obenägen att skriva Apodos, det vill säga läkemedel som delas via Apoteket. Kan vi debitera primärvården för den arbetstiden kanske?

Före LOV fanns en hemtjänstgrupp på varje område med stabil personalgrupp, med X antal anställda som man väl kände till och som löste problem som uppstod under dagen på ett smidigt sätt. Ibland hade de mycket och ibland var det lugnare som det bör vara på en arbetsplats.

Vem orkar jobba och ha en belastning på 100 % varje dag året runt som det tydligen skall vara nu? Är någon/några patienter/brukare inlagda så minskas personalen genast till en mindre styrka för att inte ekonomin går ihop annars.

Är det så här ni vill att det skall fungera frågar jag er som beslutat om systemet med betalt enbart för utförd tid i hemmen?

Våra patienter (HSL-insatser), reagerar på att personalen alltid har så bråttom. Det finns ingen tid över till att sitta ner och bara prata en stund.

Politiker; var det så här det var tänkt? Vad händer med sjukskrivningstalen hos vår omvårdnadspersonal?

Vad säger deras fackförbund? Får de jobba en hel dag med bara 30 min paus på hela dagen?

Nina Thool

distriktssköterska

Allt skall nu mätas i minuter och pengar/minut. Man har övergått till system som skall kunna mäta hur mycket tid som utförs, för att kunna betala ”rättvist” till utförarna oavsett om det är kommunalt eller privat.

I Hjo kunde vi läsa om hur personalen upplevde att det blivit en mycket försämrad arbetsmiljö och mer stress. I Falköping blev det också kaos och många grupper mår/mådde väldigt dåligt över en försämrad organisation med mycket mer stress, frånvarande chefer med för stora områden, mindre grupper av fast personal och fler timanställda med därmed sämre kontinuitet.

Pengar dras bara in när personalen är ”inloggade” i hemmen hos brukarna/kunderna/patienterna så helst skall de ”flyga” mellan besöken. Får inte finnas någon luft i systemet så det är alltid stress och hög belastning varje dag året runt. Kringtid som bilåkning och allt annat har inte räknats med i tillräckligt hög grad så ekonomin gick i botten i hemtjänsten i Falköping där man måste ha räknat helt fel.

Väldigt många duktiga erfarna undersköterskor orkade/orkar inte stanna kvar utan har gett upp och sökt sig till andra jobb, som inne på äldreboenden eller helt andra arbetsgivare istället vilket är mycket synd!!

Samma sak i Skövde. Ser hur stressad personalen är, inte minst hos en av de privata utförarna där man till exempel inte har någon fikapaus alls på förmiddagen, och lunchen är på 30 min då man knappast kan gå ut på stan eller åka hem. Var finns arbetsmiljötänkandet för personalen? Social samvaro? Hur länge orkar man jobba så?

Det finns inte heller i Skövde någon som helst ”luft” i systemet, som är väldigt stelbent. Det finns inte utrymme till extra besök hos någon som mår dåligt, eller till att följa med någon till ett läkarbesök på kort varsel. Allt skall planeras med flera dagars varsel och hur ofta kan man inplanera det som händer akut? Vi jobbar ju med människor, inte robotar.

Vi sjuksköterskor/distriktssköterskor administrerar snart ihjäl oss. Utöver dokumentation över vårt eget arbete skall vi hålla på med beställningar till omvårdnadspersonalen. Minsta förändring av HSL-insatser (hälso- och sjukvård) och det skall ändras i systemet. Direkt patientarbete har vi inte mycket tid för längre. Vi delar dessutom högar med dosetter med läkemedel varje vecka vilket också medför mycket kringarbete då Närhälsan/många vårdcentraler är obenägen att skriva Apodos, det vill säga läkemedel som delas via Apoteket. Kan vi debitera primärvården för den arbetstiden kanske?

Före LOV fanns en hemtjänstgrupp på varje område med stabil personalgrupp, med X antal anställda som man väl kände till och som löste problem som uppstod under dagen på ett smidigt sätt. Ibland hade de mycket och ibland var det lugnare som det bör vara på en arbetsplats.

Vem orkar jobba och ha en belastning på 100 % varje dag året runt som det tydligen skall vara nu? Är någon/några patienter/brukare inlagda så minskas personalen genast till en mindre styrka för att inte ekonomin går ihop annars.

Är det så här ni vill att det skall fungera frågar jag er som beslutat om systemet med betalt enbart för utförd tid i hemmen?

Våra patienter (HSL-insatser), reagerar på att personalen alltid har så bråttom. Det finns ingen tid över till att sitta ner och bara prata en stund.

Politiker; var det så här det var tänkt? Vad händer med sjukskrivningstalen hos vår omvårdnadspersonal?

Vad säger deras fackförbund? Får de jobba en hel dag med bara 30 min paus på hela dagen?

Nina Thool

distriktssköterska

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.