28 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Varför vägbulor?

På Södra Bergvägen, vid Vadden, har nyligen satts upp tre stycken vägbulor och även skyltar som markerar att 30 km/timme är rekommenderad hastighet. Vad är orsaken till detta?

Om bulorna placerats närmare Billingskolan hade det varit naturligt, där finns ju bara en vägbula vid övergångsstället, men i backen ned mot centrum finns varken vägkorsningar eller övergångsställen så det hela verkar väldigt ologiskt.

Onödig kostnad

Om bulorna placerats närmare Billingskolan hade det varit naturligt, där finns ju bara en vägbula vid övergångsstället, men i backen ned mot centrum finns varken vägkorsningar eller övergångsställen så det hela verkar väldigt ologiskt.

Onödig kostnad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.