29 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:00

Jas och ubåtar mot folkförankrat markförsvar

FÖRSVARET

Mitt förslag att byta Jas mot ett rimligt starkt markförsvar gillade inte Hergus Palmquist (SLA 10/1). Några argument för sin blinda tro på flyget framförde han aldrig, men han tilltror uppenbarligen flyget en större försvarseffekt än ett folkförankrat markförsvar baserat på allmän värnplikt och ett uttag av vår levande värnkraft. Ett felaktigt antagande!

Flyget är inte ett försvar utan ett attackvapen avsett för bas- och terrorkrigföring. Som vapen mot invaderande marktrupp har det ringa betydelse i synnerhet som vi inte kan räkna med luftherravälde.

En attack av en supermakt mot Sverige kommer med all sannolikhet att inledas med en förbekämpning som efter någon dag förvandlar vårt lilla Flygvapen – jämte dess baser - till ett skrotupplag. Sedan kommer marktrupperna marscherande! Vad har vi då?

De fyra–fem miljarder försvarsledningen nu vill ha som årligt påslag vill de satsa på Jas och ubåtar. Bortkastade pengar!

Flottan vill använda dem till att förstärka incidentförsvaret. De möjliga ubåtar som Flottan hittills har ansett sig kunnat påvisa har i varje fall inte nämnvärt skadat Sverige. Det räcker inte med att chefen för Marinen förmått ÖB att genom myndighetsbeslut förvandla möjlig ubåt till verklig ubåt. Tänk om det är så att det aldrig har funnits några ryska ubåtar på svenskt vatten? Marinen har i varje fall inte sett några!

Till sist vill jag bara uttala min respekt för alla sidoeffekter utvecklingen av vårt flyg medfört för vår tekniska utveckling. Det har varit positivt. Men det behöver ju inte medföra att vårt försvar ska stå för kostnaderna. Jas-tillverkningen är och förblir ett industriprojekt, inte ett försvarsprojekt.

Per Blomquist

Mitt förslag att byta Jas mot ett rimligt starkt markförsvar gillade inte Hergus Palmquist (SLA 10/1). Några argument för sin blinda tro på flyget framförde han aldrig, men han tilltror uppenbarligen flyget en större försvarseffekt än ett folkförankrat markförsvar baserat på allmän värnplikt och ett uttag av vår levande värnkraft. Ett felaktigt antagande!

Flyget är inte ett försvar utan ett attackvapen avsett för bas- och terrorkrigföring. Som vapen mot invaderande marktrupp har det ringa betydelse i synnerhet som vi inte kan räkna med luftherravälde.

En attack av en supermakt mot Sverige kommer med all sannolikhet att inledas med en förbekämpning som efter någon dag förvandlar vårt lilla Flygvapen – jämte dess baser - till ett skrotupplag. Sedan kommer marktrupperna marscherande! Vad har vi då?

De fyra–fem miljarder försvarsledningen nu vill ha som årligt påslag vill de satsa på Jas och ubåtar. Bortkastade pengar!

Flottan vill använda dem till att förstärka incidentförsvaret. De möjliga ubåtar som Flottan hittills har ansett sig kunnat påvisa har i varje fall inte nämnvärt skadat Sverige. Det räcker inte med att chefen för Marinen förmått ÖB att genom myndighetsbeslut förvandla möjlig ubåt till verklig ubåt. Tänk om det är så att det aldrig har funnits några ryska ubåtar på svenskt vatten? Marinen har i varje fall inte sett några!

Till sist vill jag bara uttala min respekt för alla sidoeffekter utvecklingen av vårt flyg medfört för vår tekniska utveckling. Det har varit positivt. Men det behöver ju inte medföra att vårt försvar ska stå för kostnaderna. Jas-tillverkningen är och förblir ett industriprojekt, inte ett försvarsprojekt.

Per Blomquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.