30 jan 2015 06:01

30 jan 2015 06:01

Hjärtligt välkomna till Rydskolan!

OMFLYTTNINGAR.

Från en förälder till en annan. Plus beslutsfattare i Skövde kommun.

Inget upprör en förälder så mycket som när det gäller ens eget barn! Alla föräldrar vill sitt barns bästa, vill fatta de beslut man själv anser bäst för sitt barn. Ett av de kanske största besluten är vart man väljer att bosätta sig. Ofta med hänsyn till kommande förskole-/skolgång.

Ibland fattar någon annan, som t ex kommunen, besluten åt en. Stämmer de besluten inte överens med ens egna önskningar rör det upp känslor. Och som förälder är man villig att kämpa med både näbbar och klor för sitt barn om detta krävs!

Vi gjorde också det! Förändringarna av skolorna i Ryd var bara början på ”omorganisationen” av Skövde kommuns elever. Vi såg det inte då, för vi kämpade för ”vårt” eget intresse, våra barn, vårt område. Precis som andra föräldrar nu kämpar för sina barn och sitt område. Vi såg inte till det större perspektivet, som medborgare i Skövde kommun.

Argumenten nu och då är de samma. Vi satte grupper på att studera olika politiska dokument/kalkyler/konsekvensanalyser, kontakta media, kontakta Skolverket/Skolinspektionen, studera lagar och regler, FN-konventioner, forskningsrapporter och inte minst skriva ihop ett medborgarförslag som fick över 2 500 namnunderskrifter.

Det stora perspektivet, som vi inte kunde se just då i ”stridens hetta”, är att politikerna i Skövde kommun ska agera utifrån kommunens bästa, inte enskilda områden. Ekonomin är det som styr.

Vi hade samma argument och även förslag till lösningar (paviljonger/utbyggnad). Vi har också svaren vi fick från berörda politiker. I det stora hela handlar det om vad man väljer att fördela pengarna på i kommunen: lokaler eller lärartäthet?

Lokaler utbildar inte våra barn, det gör lärarna! Oavsett vilket område du tillhör.

Barn är underbara små individer som ofta har lättare för att ta förändringar än vad vi vuxna har. De förstorar inte upp saker eller oroar sig i förtid. För dem finns inga ord som ”områdestillhörighet”. De tar det som det kommer och gör det bästa av situationen!

Kan kännas lätt för mig att skriva nu, men ibland är inte förändringar så farliga som man först kan tycka.

Allt blev inte toppen på Rydskolan, vissa saker blev som vi förutspådde, en del saker blev till det bättre! Ungefär som på vilken annan skola som helst. Men tillsammans kan vi kämpa för att det blir så bra som möjligt. Vi är alla föräldrar som vill våra barns bästa.

Hjärtligt välkomna till Rydskolan, tillsammans kan vi göra skillnad!

Förälder

Från en förälder till en annan. Plus beslutsfattare i Skövde kommun.

Inget upprör en förälder så mycket som när det gäller ens eget barn! Alla föräldrar vill sitt barns bästa, vill fatta de beslut man själv anser bäst för sitt barn. Ett av de kanske största besluten är vart man väljer att bosätta sig. Ofta med hänsyn till kommande förskole-/skolgång.

Ibland fattar någon annan, som t ex kommunen, besluten åt en. Stämmer de besluten inte överens med ens egna önskningar rör det upp känslor. Och som förälder är man villig att kämpa med både näbbar och klor för sitt barn om detta krävs!

Vi gjorde också det! Förändringarna av skolorna i Ryd var bara början på ”omorganisationen” av Skövde kommuns elever. Vi såg det inte då, för vi kämpade för ”vårt” eget intresse, våra barn, vårt område. Precis som andra föräldrar nu kämpar för sina barn och sitt område. Vi såg inte till det större perspektivet, som medborgare i Skövde kommun.

Argumenten nu och då är de samma. Vi satte grupper på att studera olika politiska dokument/kalkyler/konsekvensanalyser, kontakta media, kontakta Skolverket/Skolinspektionen, studera lagar och regler, FN-konventioner, forskningsrapporter och inte minst skriva ihop ett medborgarförslag som fick över 2 500 namnunderskrifter.

Det stora perspektivet, som vi inte kunde se just då i ”stridens hetta”, är att politikerna i Skövde kommun ska agera utifrån kommunens bästa, inte enskilda områden. Ekonomin är det som styr.

Vi hade samma argument och även förslag till lösningar (paviljonger/utbyggnad). Vi har också svaren vi fick från berörda politiker. I det stora hela handlar det om vad man väljer att fördela pengarna på i kommunen: lokaler eller lärartäthet?

Lokaler utbildar inte våra barn, det gör lärarna! Oavsett vilket område du tillhör.

Barn är underbara små individer som ofta har lättare för att ta förändringar än vad vi vuxna har. De förstorar inte upp saker eller oroar sig i förtid. För dem finns inga ord som ”områdestillhörighet”. De tar det som det kommer och gör det bästa av situationen!

Kan kännas lätt för mig att skriva nu, men ibland är inte förändringar så farliga som man först kan tycka.

Allt blev inte toppen på Rydskolan, vissa saker blev som vi förutspådde, en del saker blev till det bättre! Ungefär som på vilken annan skola som helst. Men tillsammans kan vi kämpa för att det blir så bra som möjligt. Vi är alla föräldrar som vill våra barns bästa.

Hjärtligt välkomna till Rydskolan, tillsammans kan vi göra skillnad!

Förälder

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.