30 jan 2015 06:00

30 jan 2015 06:00

Viktigast är att identifiera de bästa pedagogerna

LÄRARLÖNER.

Lärarförbundets Bengt Wahlberg och Lärarnas Riksförbunds Olle Björk m fl. har var för sig skrivit om värdet av ökad lönedifferentiering i SLA. Tack för det! Bengt tog upp rapport till regeringen från OECD, som förespråkar effektmått.

Jag är glad åt denna inställning bland lärarnas förtroendevalda till mer av meritokratiska mekanismer. Något vi fört dialog om för ett år sedan.

Första uppdraget för mandatperioden i alliansens programförklaring gäller utveckling av verktyg för att mäta resultat/effekt. Först i prioritet är att få verktyg för att mäta pedagogers effekt på elevers kunskapsutveckling.

Resursmått finns en uppsjö av, det var steg ett. Lärares vardag och lönesättningskriterier präglas av nästa steg som var aktivitetsmått.

Vi tar med detta uppdrag ytterligare ett steg för att kunna värdera effekten av lärares arbete. Hur väl de hjälper elever att förbättras.

2008 var första gången jag lade förslag om att utveckla dessa verktyg. Fullmäktige förstod ej tanken och skolans verksamhetsplan gick då ut på att utjämna löneskillnader. En likhetsdoktrin rådde.

En anledning är nu och var då att kunna använda detta som ett instrument att differentiera löner efter duglighet.

Olle är helt korrekt när han konstaterar att lönestrukturen är tillplattad och att det behöver rättas till. Även Lärarförbundets Bengt undrade hur jag som kommunstyrelseledamot ser på löneinstrumentet och jag var då själv om att svara på frågan: Jag menar att löner bör ökas ytterligare när vi kan styra denna löneökning till de dugligaste pedagogerna.

Viktigast med dessa verktyg, som fullmäktige nu – äntligen – beslutade om i måndags, är emellertid att kunna identifiera de dugligaste pedagogerna för att lära av dem.

Låt lärare visa vilka aktiviteter de själva funnit hjälper eleverna att utvecklas bäst, premiera medarbetare som driver denna utveckling och sprid deras kunskaper.

Torbjörn Bergman (M)

ledamot av kommunstyrelsen, Skövde

Jag är glad åt denna inställning bland lärarnas förtroendevalda till mer av meritokratiska mekanismer. Något vi fört dialog om för ett år sedan.

Första uppdraget för mandatperioden i alliansens programförklaring gäller utveckling av verktyg för att mäta resultat/effekt. Först i prioritet är att få verktyg för att mäta pedagogers effekt på elevers kunskapsutveckling.

Resursmått finns en uppsjö av, det var steg ett. Lärares vardag och lönesättningskriterier präglas av nästa steg som var aktivitetsmått.

Vi tar med detta uppdrag ytterligare ett steg för att kunna värdera effekten av lärares arbete. Hur väl de hjälper elever att förbättras.

2008 var första gången jag lade förslag om att utveckla dessa verktyg. Fullmäktige förstod ej tanken och skolans verksamhetsplan gick då ut på att utjämna löneskillnader. En likhetsdoktrin rådde.

En anledning är nu och var då att kunna använda detta som ett instrument att differentiera löner efter duglighet.

Olle är helt korrekt när han konstaterar att lönestrukturen är tillplattad och att det behöver rättas till. Även Lärarförbundets Bengt undrade hur jag som kommunstyrelseledamot ser på löneinstrumentet och jag var då själv om att svara på frågan: Jag menar att löner bör ökas ytterligare när vi kan styra denna löneökning till de dugligaste pedagogerna.

Viktigast med dessa verktyg, som fullmäktige nu – äntligen – beslutade om i måndags, är emellertid att kunna identifiera de dugligaste pedagogerna för att lära av dem.

Låt lärare visa vilka aktiviteter de själva funnit hjälper eleverna att utvecklas bäst, premiera medarbetare som driver denna utveckling och sprid deras kunskaper.

Torbjörn Bergman (M)

ledamot av kommunstyrelsen, Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.