31 jan 2015 06:00

05 feb 2015 09:34

Forskning slår hål på myter om invandring

Få frågor genererar så många felaktiga spekulationer som invandring och integrationspolitik. Därför går det inte att nog upprepa den forskningsbaserade fakta som bringar klarhet i och punkterar villfarelserna.

1. ”Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land”.

I en rapport från SCB framgår att Sveriges befolkning beräknas uppgå till drygt 11,6 miljoner år 2060, varav 18 procent eller drygt två miljoner antas vara födda utanför Sverige. I dag är motsvarande siffra cirka 15 procent. Andelen utlandsfödda från Europa antas, enligt rapporten, vara konstant medan människor som är födda utanför Europa kommer att stå för ökningen från cirka 15 till 18 procent.

2. ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”.

Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist. 36,6 procent av samtliga invandrade i Sverige har en eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär samma andel som för befolkningen i sin helhet. Personer med utländsk bakgrund leder 13 procent av Sveriges befintliga småföretag. Företag som drivs av invandrade har något högre tillväxt än företag i allmänhet. Bland universitetslärare är 25 procent utrikesfödda och för läkare är siffran 31 procent. Forskningen visar att invandring bidrar till ökad export.

3. ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”.

Fel. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

4. ”Alla utrikesfödda som kommer till Sverige lever på bidrag”.

Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av att de har ett arbete i Sverige. En ny svensk studie visar att utrikesfödda inte löper högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikesfödda. Dock tar det fortfarande förhållandevis lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

5. ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”.

Fel. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikesföddas möjligheter på arbetsmarknaden.

6. ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”.

Fel. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

Adam Frändelid (V)

kommunpolitiker från Vänersborg

 

1. ”Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land”.

I en rapport från SCB framgår att Sveriges befolkning beräknas uppgå till drygt 11,6 miljoner år 2060, varav 18 procent eller drygt två miljoner antas vara födda utanför Sverige. I dag är motsvarande siffra cirka 15 procent. Andelen utlandsfödda från Europa antas, enligt rapporten, vara konstant medan människor som är födda utanför Europa kommer att stå för ökningen från cirka 15 till 18 procent.

2. ”Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna”.

Fel. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist. 36,6 procent av samtliga invandrade i Sverige har en eftergymnasial utbildning, vilket är ungefär samma andel som för befolkningen i sin helhet. Personer med utländsk bakgrund leder 13 procent av Sveriges befintliga småföretag. Företag som drivs av invandrade har något högre tillväxt än företag i allmänhet. Bland universitetslärare är 25 procent utrikesfödda och för läkare är siffran 31 procent. Forskningen visar att invandring bidrar till ökad export.

3. ”Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten”.

Fel. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

4. ”Alla utrikesfödda som kommer till Sverige lever på bidrag”.

Fel. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av att de har ett arbete i Sverige. En ny svensk studie visar att utrikesfödda inte löper högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikesfödda. Dock tar det fortfarande förhållandevis lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

5. ”Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar”.

Fel. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikesföddas möjligheter på arbetsmarknaden.

6. ”Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla”.

Fel. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

Adam Frändelid (V)

kommunpolitiker från Vänersborg

 

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.