31 jan 2015 06:00

31 jan 2015 06:00

Jobben räcker inte till

ARBETSMARKNAD.

Replik. Angående insändare med rubriken Företagen är jobbmotorn i Sverige (SLA 27/1).

Tack Edward Hamilton och Elisabeth Sandberg. Äntligen ett inlägg som beskriver verkligheten. Är så trött på alla uppgifter i tv och tidningar om minskning av arbetslösheten.

Enligt de senaste uppgifterna är cirka 490 000 arbetslösa. Antalet lediga jobb beräknas till 90 000. Under perioden fram till 2020 skall då följande utföras enligt prognoser av regeringen:

Av årligen 100 000 invandrare varav cirka 50 000 är i arbetsför ålder, skall få jobb inom ett till två år. Hälften av de långtidssjukskrivna, cirka 35 000 skall tillbaka till arbete.

Jag bedömer därför att uppgifterna om 500 000 nya jobb till 2020 inte kommer att vara tillräckligt för att nå målet att ha lägst arbetslöshet i EU fram till 2020.

Arbetsförmedlingen och jobbcoacher tillför ju inga nya jobb utan Edward och Elisabeth har helt rätt i att företagen är enda jobbmotorn i Sverige.

Ge de små och medelstora företagen hjälp av företagscoacher att utöka verksamheten så att mer arbetskraft behövs. Gå igenom den stora mängd med patent som de senaste åren tillkommit i Sverige och försök att hitta några guldkorn som inte kommit i produktion.

Ingvar Persson

Tack Edward Hamilton och Elisabeth Sandberg. Äntligen ett inlägg som beskriver verkligheten. Är så trött på alla uppgifter i tv och tidningar om minskning av arbetslösheten.

Enligt de senaste uppgifterna är cirka 490 000 arbetslösa. Antalet lediga jobb beräknas till 90 000. Under perioden fram till 2020 skall då följande utföras enligt prognoser av regeringen:

Av årligen 100 000 invandrare varav cirka 50 000 är i arbetsför ålder, skall få jobb inom ett till två år. Hälften av de långtidssjukskrivna, cirka 35 000 skall tillbaka till arbete.

Jag bedömer därför att uppgifterna om 500 000 nya jobb till 2020 inte kommer att vara tillräckligt för att nå målet att ha lägst arbetslöshet i EU fram till 2020.

Arbetsförmedlingen och jobbcoacher tillför ju inga nya jobb utan Edward och Elisabeth har helt rätt i att företagen är enda jobbmotorn i Sverige.

Ge de små och medelstora företagen hjälp av företagscoacher att utöka verksamheten så att mer arbetskraft behövs. Gå igenom den stora mängd med patent som de senaste åren tillkommit i Sverige och försök att hitta några guldkorn som inte kommit i produktion.

Ingvar Persson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.