31 jan 2015 06:00

02 feb 2015 21:39

Öppet brev till kommunfullmäktiges ledamöter

TINGSHUSPARKEN

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-12-11 med minsta möjliga majoritet (4 för, 2 emot och 1 nedlagd) antagit ett förslag till kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för Rönnen 8 mm. Förslaget har därefter antagits i kommunstyrelsens au 2015-01-14.

Förslaget innebär att Tingshusparken kommer att skövlas i sin helhet och ersättas med ett 5-våningars bostadshus vilket kommer att förstöra den fina stadsbild vi har där idag. Kommunen har tidigare i senaste bevarandeplanen för området angivit att träden i tingshusparken inte får fällas. Trots detta avser kommunen nu att ignorera denna bevarandeplan och skövla parken för att få plats för ytterligare 24 bostäder. Dessutom tycks ju inte kommunen ha införskaffat tillstånd från länsstyrelsen att fälla träden i den gamla allén.

Under tiden som denna planprocess har fortgått har ett planarbete avseende fördjupning av översiktsplanen för centrala Skövde påbörjats. Av vad som framgick vid samrådet för detta projekt planeras att stora delar av nuvarande grönområden (t.ex Garpaparken) i centrala Skövde skall bebyggas. Detta betyder att om kommunfullmäktige antar detaljplanen för Rönnen 8 blir det ett första steget mot en total skövling av centrala Skövdes parker och grönområden.

Vår uppmaning till kommunfullmäktiges ledamöter är:

1. Att som första åtgärd säga nej till förslaget till ny detaljplan för Rönnen 8 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari

2. Att som en andra åtgärd inte låta kommunens, från Stockholm, veckopendlande samhällsbyggnadschef och hennes experter från Göteborg, (livligt påhejade av politiker som bor i kommunens ytterområden, Leif Walterum och Orvar Eriksson m fl) vara drivande i arbetet med att forma framtidens Skövde och förstöra den vackra stadsbild centrala Skövde visar upp idag.

Får samhällsbyggnadschefen och hennes experter sina viljor igenom kommer centrala Skövde i framtiden att bli en sovstad åt köpcentersområdena Stallsiken, Elins Esplanad och eventuellt tillkommande köpcentra i ytterområdena.

Är det detta verkligen den utveckling av centrala Skövde vi Skövdebor vill ha?

Många Skövdebor som jag pratat med anser att svaret är ett rungande nej. Ty, som centralort i Skaraborg har Skövde en viktig roll i regionen. Rollen innebär krav och förväntningar dels gällande fysiska nyckelfaktorer som infrastruktur, kommunikationer och utbud av tjänster och handel liksom organisatoriska faktorer som samverkan, ledarskap och utvecklingsförmåga. Det är viktigt att Skövde centrum utvecklas för att klara regionens krav på vad en centralort ska kunna erbjuda både invånare och besökande. Med tanke på detta är det inte professionellt att bygga 1 000 lägenheter på idag centralt befintliga gröna ytor, torg och parkeringsplatser.

Skövde centrum måste tillåtas att växa för bl.a kulturens, handelns och nöjens krav på ytor. Vidare bör tillgodoses att våra besökande från övriga regionen har någonstans att parkera sina bilar. Man kan inte utgå ifrån att besökare kommer till centrum via kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens tidtabeller och turlistor passar inte alltid eventuella resandes behov. Att säga som samhällsbyggnadsförvaltningen gör: parkeringssituationen får vi lösa senare visar att man inte tar parkeringsproblemen seriöst. Redan idag är trafiksituationen undermålig i centrum och fler parkeringsplatser måste redan idag omgående skapas.

Varför reagerar inte centrumhandeln på framtidsplanerna för Skövde centrum? Det handlar ju om Er överlevnad. Men insomningen har kanske redan börjat.

Lennart Nordqvist

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde 2014-12-11 med minsta möjliga majoritet (4 för, 2 emot och 1 nedlagd) antagit ett förslag till kommunfullmäktige att anta ny detaljplan för Rönnen 8 mm. Förslaget har därefter antagits i kommunstyrelsens au 2015-01-14.

Förslaget innebär att Tingshusparken kommer att skövlas i sin helhet och ersättas med ett 5-våningars bostadshus vilket kommer att förstöra den fina stadsbild vi har där idag. Kommunen har tidigare i senaste bevarandeplanen för området angivit att träden i tingshusparken inte får fällas. Trots detta avser kommunen nu att ignorera denna bevarandeplan och skövla parken för att få plats för ytterligare 24 bostäder. Dessutom tycks ju inte kommunen ha införskaffat tillstånd från länsstyrelsen att fälla träden i den gamla allén.

Under tiden som denna planprocess har fortgått har ett planarbete avseende fördjupning av översiktsplanen för centrala Skövde påbörjats. Av vad som framgick vid samrådet för detta projekt planeras att stora delar av nuvarande grönområden (t.ex Garpaparken) i centrala Skövde skall bebyggas. Detta betyder att om kommunfullmäktige antar detaljplanen för Rönnen 8 blir det ett första steget mot en total skövling av centrala Skövdes parker och grönområden.

Vår uppmaning till kommunfullmäktiges ledamöter är:

1. Att som första åtgärd säga nej till förslaget till ny detaljplan för Rönnen 8 vid kommunfullmäktiges sammanträde i februari

2. Att som en andra åtgärd inte låta kommunens, från Stockholm, veckopendlande samhällsbyggnadschef och hennes experter från Göteborg, (livligt påhejade av politiker som bor i kommunens ytterområden, Leif Walterum och Orvar Eriksson m fl) vara drivande i arbetet med att forma framtidens Skövde och förstöra den vackra stadsbild centrala Skövde visar upp idag.

Får samhällsbyggnadschefen och hennes experter sina viljor igenom kommer centrala Skövde i framtiden att bli en sovstad åt köpcentersområdena Stallsiken, Elins Esplanad och eventuellt tillkommande köpcentra i ytterområdena.

Är det detta verkligen den utveckling av centrala Skövde vi Skövdebor vill ha?

Många Skövdebor som jag pratat med anser att svaret är ett rungande nej. Ty, som centralort i Skaraborg har Skövde en viktig roll i regionen. Rollen innebär krav och förväntningar dels gällande fysiska nyckelfaktorer som infrastruktur, kommunikationer och utbud av tjänster och handel liksom organisatoriska faktorer som samverkan, ledarskap och utvecklingsförmåga. Det är viktigt att Skövde centrum utvecklas för att klara regionens krav på vad en centralort ska kunna erbjuda både invånare och besökande. Med tanke på detta är det inte professionellt att bygga 1 000 lägenheter på idag centralt befintliga gröna ytor, torg och parkeringsplatser.

Skövde centrum måste tillåtas att växa för bl.a kulturens, handelns och nöjens krav på ytor. Vidare bör tillgodoses att våra besökande från övriga regionen har någonstans att parkera sina bilar. Man kan inte utgå ifrån att besökare kommer till centrum via kollektivtrafiken. Kollektivtrafikens tidtabeller och turlistor passar inte alltid eventuella resandes behov. Att säga som samhällsbyggnadsförvaltningen gör: parkeringssituationen får vi lösa senare visar att man inte tar parkeringsproblemen seriöst. Redan idag är trafiksituationen undermålig i centrum och fler parkeringsplatser måste redan idag omgående skapas.

Varför reagerar inte centrumhandeln på framtidsplanerna för Skövde centrum? Det handlar ju om Er överlevnad. Men insomningen har kanske redan börjat.

Lennart Nordqvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.