02 feb 2015 06:01

02 feb 2015 06:01

Betyg tillmäts en alldeles för stor betydelse

BETYGSFRÅGAN.

En till synes enig forskarelit dömer ut betyg från årskurs 4 och man anser inte heller att nuvarande system med betyg från åk 6 är tillräckligt utrett för att med säkerhet kunna yttra sig om det är bra eller dåligt.

Att tiderna förändras när det gäller synen på betyg är helt klart. När jag letar reda på min gamla betygsbok från folkskolan ser jag att vi som då, på 40- och 50-talet, gick i skolan fick betyg redan från åk 1. B eller B+ i samtliga ämnen det första skolåret och A i uppförande och ordning. Huruvida vi tog allvarlig skada med så tidiga betyg låter jag vara osagt, men när jag började engagera mig politiskt fanns det i huvudsak två åsikter i betygsfrågan, för eller mot. Mot betyg var alla på vänsterkanten och vi andra var anhängare av betyg.

Gösta Bohman, moderat partiledare fram till början av 80-talet, jämförde en skola utan betyg med en tävling i höjdhopp utan ribba. Lätt att förstå men givetvis en bild som vänstern inte gillade. Nu har de flesta ändå accepterat en skola med betyg. Vänstern har alltså förlorat betygsstriden. Diskussionen gäller istället när vi ska börja med betyg. Först blev det i åk 8, nu i åk 6 och förslaget från Alliansen är från åk 4.

Min uppfattning som f.d. lärare är att frågan om betyg tillmäts en alldeles för stor betydelse och att lärare, föräldrar och elever inte i framtiden ska behöva få nya betygssystem, innan de har hunnit lära sig att jobba med det som gäller för tillfället.

Lars Hjertén (M)

En till synes enig forskarelit dömer ut betyg från årskurs 4 och man anser inte heller att nuvarande system med betyg från åk 6 är tillräckligt utrett för att med säkerhet kunna yttra sig om det är bra eller dåligt.

Att tiderna förändras när det gäller synen på betyg är helt klart. När jag letar reda på min gamla betygsbok från folkskolan ser jag att vi som då, på 40- och 50-talet, gick i skolan fick betyg redan från åk 1. B eller B+ i samtliga ämnen det första skolåret och A i uppförande och ordning. Huruvida vi tog allvarlig skada med så tidiga betyg låter jag vara osagt, men när jag började engagera mig politiskt fanns det i huvudsak två åsikter i betygsfrågan, för eller mot. Mot betyg var alla på vänsterkanten och vi andra var anhängare av betyg.

Gösta Bohman, moderat partiledare fram till början av 80-talet, jämförde en skola utan betyg med en tävling i höjdhopp utan ribba. Lätt att förstå men givetvis en bild som vänstern inte gillade. Nu har de flesta ändå accepterat en skola med betyg. Vänstern har alltså förlorat betygsstriden. Diskussionen gäller istället när vi ska börja med betyg. Först blev det i åk 8, nu i åk 6 och förslaget från Alliansen är från åk 4.

Min uppfattning som f.d. lärare är att frågan om betyg tillmäts en alldeles för stor betydelse och att lärare, föräldrar och elever inte i framtiden ska behöva få nya betygssystem, innan de har hunnit lära sig att jobba med det som gäller för tillfället.

Lars Hjertén (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.