02 feb 2015 06:00

02 feb 2015 06:00

Det krävs politiska beslut

MJÖLKLÖFTET.

Replik. Grattis mjölkbönder! Nu har Centerpartiet i Skaraborg presenterat sitt bidrag till lösning av mjölkböndernas svårigheter. Efter åtta år med ansvar för utvecklingen av landbygden så är det enda man har att komma med att bonden likt andra tiggare ska sitta utanför matvaruaffären och be om allmosor av konsumenten.

Självklart kan jag betala mer för jordbruksprodukterna, men det handlar inte om det. Den nuvarande krisen för mjölkbonden är orsakad av politiska beslut i ett enat EU. Finland med flera länder har kompenserats för exportbortfallet, men fortsätter att producera mjölkprodukter i vanlig omfattning, som måste saluföras på den europeiska marknaden. Till detta kommer ett lågt världsmarknadspris. Här måste det till politiska beslut. Det räcker inte att gå omkring med hatten.

Det svenska jordbruket har en sak gemensamt med idrotten – man är världsmästare på hemmaplan. Den rigorösa regleringen har förhindrat en sund utveckling av jordbruksproduktionen. Den har inte förhindrat import eller utvecklat export.

Centern gör som strutsen, sticker huvudet i sanden. En väl utvecklad distribution av livsmedel har förhindrat hungersnöd sedan hundra år tillbaka, utvecklat jordbruksproduktionen och konsumenternas valfrihet. Centerns bidrag till jordbruket under sin åtta ansvarsår är ett suggbidrag.

Konsumentmjölken utgör en tredjedel av mjölkproduktionen. Hur är det tänkt att kronan ska fördelas?

Mjölklöftet är lika snett som en Hammarbypassning.

Sune Håård

Självklart kan jag betala mer för jordbruksprodukterna, men det handlar inte om det. Den nuvarande krisen för mjölkbonden är orsakad av politiska beslut i ett enat EU. Finland med flera länder har kompenserats för exportbortfallet, men fortsätter att producera mjölkprodukter i vanlig omfattning, som måste saluföras på den europeiska marknaden. Till detta kommer ett lågt världsmarknadspris. Här måste det till politiska beslut. Det räcker inte att gå omkring med hatten.

Det svenska jordbruket har en sak gemensamt med idrotten – man är världsmästare på hemmaplan. Den rigorösa regleringen har förhindrat en sund utveckling av jordbruksproduktionen. Den har inte förhindrat import eller utvecklat export.

Centern gör som strutsen, sticker huvudet i sanden. En väl utvecklad distribution av livsmedel har förhindrat hungersnöd sedan hundra år tillbaka, utvecklat jordbruksproduktionen och konsumenternas valfrihet. Centerns bidrag till jordbruket under sin åtta ansvarsår är ett suggbidrag.

Konsumentmjölken utgör en tredjedel av mjölkproduktionen. Hur är det tänkt att kronan ska fördelas?

Mjölklöftet är lika snett som en Hammarbypassning.

Sune Håård

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.