02 feb 2015 06:00

02 feb 2015 06:00

Ge verktygen för fossilbränsleoberoende

Debatt:

Under rubriken Västra Götalands bilister gör skillnad, utmanar Statoils Helena Fornstedt och Henrik Grenert länets bilister (SLA 12/1). Miljöbilsandelen i länet bör öka, körsträckan minska och alltför många missar möjligheten att tanka drivmedel med en hög förnybar andel. Etanolbilar ska förstås tankas med E85, gasbilar med biogas, dieselbilar med en så hög andel biodiesel som möjligt. Utmaningen är rimlig, men ambitionen för låg.

Sverige ska år 2030 ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Bakom målet står sju av riksdagens åtta partier, och både den nuvarande och den föregående regeringen. Det är ett absolut världsledande mål, som inbegriper alla typer av fordon, också de som redan rullar på vägarna. På FN:s klimatkonferens i Lima var omvärlden mycket imponerade av det svenska målet, som alltså är precis vad ett litet land som Sverige bör göra; bli föregångslandet andra vill lära av och ta efter. På så vis maximerar vi vår klimatnytta, samtidigt som vi skapar nya jobb och lägger grunden för en ny exportindustri.

Målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta har brett stöd också från näringslivet, där bland annat Preem, Perstorp och Ecobränsle utvecklar förnybar diesel av skogsavfall och grödor, Lantmännen och St1 gör etanol av lantbrukets överskott och kasserade livsmedel, Renfuel har världsledande teknik för att göra förnybar bensin från skogens lignin, och Aga och E.On gör biogas av bland annat hushållens avfall.

Även Statoil gör mycket bra, men tycks vara skeptiska till 2030-målsättningen. ”Vi kan inte blunda för att den absoluta merparten av de befintliga bilarna i Sverige körs på fossila drivmedel och att det troligen kommer att vara så under många år till”, anger skribenterna. Men famnen är vidöppen för dem att ansluta sig till målet; alla goda krafter behövs för en så långtgående, spännande omställning!

Kommer privatpersoner, företag och kommuner i Västra Götaland att gå i spetsen för att minska bilarnas klimatutsläpp under 2015? frågar sig Statoil. Många bilister undrar nog vilka villkor det blir för en klimatsmartare trafik i framtiden, och här avgörs hur det går med omställningen.

Förlängs supermiljöbilspremien? När får vi en fordonsbeskattning som på allvar gynnar bilarna med lägst klimatpåverkan, på bekostnad av utsläppsvärstingarna? Vad händer med förmånsbilsbeskattningen, där rabatten för gasbilar, laddhybrider och elbilar avslutas efter nästa år? Hur blir det med den av riksdagen beslutade utbyggnaden av laddstolpar för elbilar, och den av regeringen aviserade satsningen på biogas?

Utan tydlig och långtgående stimulans från staten, kommer vi knappast att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till 2030. Det vore trist för miljön, klimatet och jobben.

Mattias Goldmann

vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Under rubriken Västra Götalands bilister gör skillnad, utmanar Statoils Helena Fornstedt och Henrik Grenert länets bilister (SLA 12/1). Miljöbilsandelen i länet bör öka, körsträckan minska och alltför många missar möjligheten att tanka drivmedel med en hög förnybar andel. Etanolbilar ska förstås tankas med E85, gasbilar med biogas, dieselbilar med en så hög andel biodiesel som möjligt. Utmaningen är rimlig, men ambitionen för låg.

Sverige ska år 2030 ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Bakom målet står sju av riksdagens åtta partier, och både den nuvarande och den föregående regeringen. Det är ett absolut världsledande mål, som inbegriper alla typer av fordon, också de som redan rullar på vägarna. På FN:s klimatkonferens i Lima var omvärlden mycket imponerade av det svenska målet, som alltså är precis vad ett litet land som Sverige bör göra; bli föregångslandet andra vill lära av och ta efter. På så vis maximerar vi vår klimatnytta, samtidigt som vi skapar nya jobb och lägger grunden för en ny exportindustri.

Målet om en fossilbränsleoberoende fordonsflotta har brett stöd också från näringslivet, där bland annat Preem, Perstorp och Ecobränsle utvecklar förnybar diesel av skogsavfall och grödor, Lantmännen och St1 gör etanol av lantbrukets överskott och kasserade livsmedel, Renfuel har världsledande teknik för att göra förnybar bensin från skogens lignin, och Aga och E.On gör biogas av bland annat hushållens avfall.

Även Statoil gör mycket bra, men tycks vara skeptiska till 2030-målsättningen. ”Vi kan inte blunda för att den absoluta merparten av de befintliga bilarna i Sverige körs på fossila drivmedel och att det troligen kommer att vara så under många år till”, anger skribenterna. Men famnen är vidöppen för dem att ansluta sig till målet; alla goda krafter behövs för en så långtgående, spännande omställning!

Kommer privatpersoner, företag och kommuner i Västra Götaland att gå i spetsen för att minska bilarnas klimatutsläpp under 2015? frågar sig Statoil. Många bilister undrar nog vilka villkor det blir för en klimatsmartare trafik i framtiden, och här avgörs hur det går med omställningen.

Förlängs supermiljöbilspremien? När får vi en fordonsbeskattning som på allvar gynnar bilarna med lägst klimatpåverkan, på bekostnad av utsläppsvärstingarna? Vad händer med förmånsbilsbeskattningen, där rabatten för gasbilar, laddhybrider och elbilar avslutas efter nästa år? Hur blir det med den av riksdagen beslutade utbyggnaden av laddstolpar för elbilar, och den av regeringen aviserade satsningen på biogas?

Utan tydlig och långtgående stimulans från staten, kommer vi knappast att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta till 2030. Det vore trist för miljön, klimatet och jobben.

Mattias Goldmann

vd, tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.