03 feb 2015 06:00

03 feb 2015 06:00

Ökad personaltäthet – äntligen

ÄLDREOMSORGEN

Så har då Socialstyrelsen ställt krav på kommunerna om bättre bemanning inom äldreomsorgen, särskilt på natten. Äntligen kan våra gamla och sjuka inom äldreomsorgen bli betraktade som människor och med värdighet. Men kommunen, som har det yttersta ansvaret för sina medborgare, börjar nu skrika högt; vi har inte råd.

Löjligt! Gör omprioriteringar! Plocka bort flygfältet, för det behövs inte och då frigörs ett antal miljoner. Lägg ner Next Skövde. En överflödig organisation, som inte tillför någon utveckling, men bara kostar pengar.

Dessa två omprioriteringar kan tillföra äldreomsorgen minst 20 miljoner och blir omräknat i tjänster cirka 50 stycken. Plockar vi bort ett kommunalråd så ger det ytterligare 5 tjänster för omvårdnad av våra gamla och sjuka.

Kommunstyrelsen i Skövde skall inte uttala sig om kvalitén i äldreomsorgen, för den begriper de sig inte på. De brukarundersökningar man hänvisar till kan däremot slängas i papperskorgen. De riktar sig i huvudsak till hur bra personal vi har.

Tittar vi däremot på arbetsmiljön, visar det sig att bristen på personal gör att vi har väldigt höga sjuktal i Skövde. Så skall det inte vara! Och det beror på för låg personaltäthet, enligt den redovisning vi fick på KPR i december 2014.

Så Katarina Jonsson (M) skall inte uttala sig om äldreomsorgen förrän hon skaffat sig insyn och kunskap om hur verkligheten ser ut. Den stämmer inte med den föråldrade syn hon har på gamla och sjuka. Eller är det så att du inte gillar gamla och sjuka? Ibland undrar jag!

Bengt Sjökvist

Så har då Socialstyrelsen ställt krav på kommunerna om bättre bemanning inom äldreomsorgen, särskilt på natten. Äntligen kan våra gamla och sjuka inom äldreomsorgen bli betraktade som människor och med värdighet. Men kommunen, som har det yttersta ansvaret för sina medborgare, börjar nu skrika högt; vi har inte råd.

Löjligt! Gör omprioriteringar! Plocka bort flygfältet, för det behövs inte och då frigörs ett antal miljoner. Lägg ner Next Skövde. En överflödig organisation, som inte tillför någon utveckling, men bara kostar pengar.

Dessa två omprioriteringar kan tillföra äldreomsorgen minst 20 miljoner och blir omräknat i tjänster cirka 50 stycken. Plockar vi bort ett kommunalråd så ger det ytterligare 5 tjänster för omvårdnad av våra gamla och sjuka.

Kommunstyrelsen i Skövde skall inte uttala sig om kvalitén i äldreomsorgen, för den begriper de sig inte på. De brukarundersökningar man hänvisar till kan däremot slängas i papperskorgen. De riktar sig i huvudsak till hur bra personal vi har.

Tittar vi däremot på arbetsmiljön, visar det sig att bristen på personal gör att vi har väldigt höga sjuktal i Skövde. Så skall det inte vara! Och det beror på för låg personaltäthet, enligt den redovisning vi fick på KPR i december 2014.

Så Katarina Jonsson (M) skall inte uttala sig om äldreomsorgen förrän hon skaffat sig insyn och kunskap om hur verkligheten ser ut. Den stämmer inte med den föråldrade syn hon har på gamla och sjuka. Eller är det så att du inte gillar gamla och sjuka? Ibland undrar jag!

Bengt Sjökvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.