04 feb 2015 06:00

06 feb 2015 11:02

Låt slutenvården vara kvar i Falköping

SLUTENVÅRDPSYKIATRIN

Slutenvårdspsykiatrin har sedan 1961 varit placerad i Falköping. Det är numera den enda orten där det i nuläget finns slutenvårdsplatser i Skaraborg och inom Skaraborgs sjukhus.

Sedan några år tillbaka finns det nybyggda lokaler för rättspsykiatrin på sjukhusområdet i Falköping. Övriga lokaler är dock nedslitna och omoderna. Det har äskats pengar för att bygga nya lokaler för psykiatrin på Sjukhuset i Falköping, men några pengar är inte beviljade. Det är djupt olyckligt och oroväckande att majoriteten i regionen inte anser det är viktigt att människor med svåra psykiatriska tillstånd har moderna och ändamålsenliga lokaler att vårdas i.

Nu finns det krafter som vill flytta på slutenpsykiatrin, till KSS i Skövde, vilket vi tycker är en märklig och främmande tanke. Ska rättspsykiatrin också flyttas från sina nya lokaler eller har man tänkt att de ska vara ensamma kvar i Falköping utan möjlighet att få hjälp vid farliga situationer?

Under många år har kompetens byggts upp i Falköping. Viljan och längtan efter att fortsätta utveckla den psykiatriska slutenvården finns, men det behövs ändamålsenliga lokaler och det behövs mer personal. Det skulle vara olyckligt, ja rent av dumt, att slå sönder det som finns genom att flytta slutenvårdspsykiatrin från Falköping till Skövde.

Skaraborgs sjukhus är lokaliserat till fyra olika städer och den strukturen tycker vi är viktig att behålla. I Falköping finns psykiatrins slutenvårdsplatser, medicinavdelning, dagkirurgi och ett antal mottagningar. Vårt mål från Vänsterpartiet är att psykiatrins slutenvårdsplatser ska vara kvar i Falköping och ser hellre att sjukhuset utvecklas istället för att avvecklas!

Inger Lilja (V)

Falköping

Egon Frid (V)

Vara, regionfullmäktigeledamöter

Sedan några år tillbaka finns det nybyggda lokaler för rättspsykiatrin på sjukhusområdet i Falköping. Övriga lokaler är dock nedslitna och omoderna. Det har äskats pengar för att bygga nya lokaler för psykiatrin på Sjukhuset i Falköping, men några pengar är inte beviljade. Det är djupt olyckligt och oroväckande att majoriteten i regionen inte anser det är viktigt att människor med svåra psykiatriska tillstånd har moderna och ändamålsenliga lokaler att vårdas i.

Nu finns det krafter som vill flytta på slutenpsykiatrin, till KSS i Skövde, vilket vi tycker är en märklig och främmande tanke. Ska rättspsykiatrin också flyttas från sina nya lokaler eller har man tänkt att de ska vara ensamma kvar i Falköping utan möjlighet att få hjälp vid farliga situationer?

Under många år har kompetens byggts upp i Falköping. Viljan och längtan efter att fortsätta utveckla den psykiatriska slutenvården finns, men det behövs ändamålsenliga lokaler och det behövs mer personal. Det skulle vara olyckligt, ja rent av dumt, att slå sönder det som finns genom att flytta slutenvårdspsykiatrin från Falköping till Skövde.

Skaraborgs sjukhus är lokaliserat till fyra olika städer och den strukturen tycker vi är viktig att behålla. I Falköping finns psykiatrins slutenvårdsplatser, medicinavdelning, dagkirurgi och ett antal mottagningar. Vårt mål från Vänsterpartiet är att psykiatrins slutenvårdsplatser ska vara kvar i Falköping och ser hellre att sjukhuset utvecklas istället för att avvecklas!

Inger Lilja (V)

Falköping

Egon Frid (V)

Vara, regionfullmäktigeledamöter

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.