04 feb 2015 06:00

04 feb 2015 09:00

Vi får skotta själva

FASTIGHETSSKÖTSEL

Bor i ett i och för sig fint hyreshus på Norrmalm i Skövde. Problemet är att vi har en fastighetsägare som är enormt svår att nå och en ”fastighetsskötare” vars kunnande och kompetens är lika med noll. Vi som bor här får fixa det mesta själva.

Så här kan man googla hos fastighetsägarna angående snöskottning och sandning (som jag som hyresgäst nu får göra själv): Fastighetsägaren är enligt gaturenhållningslagens (Lag 1998:814) andra och tredje paragraf skyldig att hålla med gaturenhållning och snöröjning, på de områden som i detaljplanen är avsatt för kvartersmark och där en underlåtenhet av åtgärder skulle leda till olägenheter för människors hälsa, trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Om en trottoar som har blivit isig inte sandas, kan fastighetsägaren bli skadeståndsansvarig om han har varit försumlig. Personskada som uppstått på grund av fastighetsägarens oaktsamhet skall enligt skadeståndslagens (Lag 1972:207) andra kapitel första paragrafen, ersättas av den som har orsakat skadan.

Sen är det så oerhört logiskt att man skottar bort från p-platser och trappa i stället för tvärtom. Till slut är ju alla p-platser snöhögar. Människor som passerar vårt fina hus tvingas ut på den smala gatan då trottoaren är snöfylld.

Ont i ryggen

Så här kan man googla hos fastighetsägarna angående snöskottning och sandning (som jag som hyresgäst nu får göra själv): Fastighetsägaren är enligt gaturenhållningslagens (Lag 1998:814) andra och tredje paragraf skyldig att hålla med gaturenhållning och snöröjning, på de områden som i detaljplanen är avsatt för kvartersmark och där en underlåtenhet av åtgärder skulle leda till olägenheter för människors hälsa, trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.

Om en trottoar som har blivit isig inte sandas, kan fastighetsägaren bli skadeståndsansvarig om han har varit försumlig. Personskada som uppstått på grund av fastighetsägarens oaktsamhet skall enligt skadeståndslagens (Lag 1972:207) andra kapitel första paragrafen, ersättas av den som har orsakat skadan.

Sen är det så oerhört logiskt att man skottar bort från p-platser och trappa i stället för tvärtom. Till slut är ju alla p-platser snöhögar. Människor som passerar vårt fina hus tvingas ut på den smala gatan då trottoaren är snöfylld.

Ont i ryggen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.