05 feb 2015 06:00

05 feb 2015 06:00

Förtätning – ett hemskt ord

CENTRUM.

Skövlingsidéer. Dä ska va förtätning, sa Bill till Bull. Förtätning är ordet, sa Bull till Bill.

Förtätning, vilket hemskt ord, i varje fall när det gäller vissa uttalanden från några politiker och företagsledare i Skövde. För fritt översatt betyder det; mindre parker skall försvinna, de större skall krympas, och det skall rivas. Det skall uppföras en mängd höghus på dessa platser. Att Boulognerskogen inte är någon helig mark därvid lag är ju bekant. Men nu gäller förslagen Garpaparken och Kyrkparken, vid Helénsparken föreslås också uppförande av höghus.

Läste för en tid sedan en insändare som beskrev den rivningshysteri som grasserade i Skövde från 50-talet och framåt. Inget av det gamla skulle sparas, den sista striden stod om det Hesselska huset och Käpplunda gård.

I alla Skövdes grannkommuner har man förstått värdet att för framtiden, som en kulturgärning, spara äldre områden.

Nu är det alltså Skövdes parker och grönområden som skall ödeläggas. Från att Pajala slutade som stadsträdgårdsmästare, till det för några år sedan kom en ny med känsla för blommor och grönt, var det en lång ökenvandring i Skövde. Skall det göras verklighet av alla skövlingsidéer kan man sälja gräsklippare, och parkavdelningen minskas till några som planterar och sköter de vackra planteringarna med sommarblommor.

Att en majoritet av politiker i Skövde inte har någon känsla för natur, kultur och miljö ser vi exempel på. Bland annat Våmbsdalen och Billingen, Klyftamon, sjön Lången, bara för att nämna några exempel, och så nu då stadens parker och grönområden.

En bön att stilla bedja; Må det inte göras verklighet av skövlingsidéer!

Anders Löfgren

Förtätning, vilket hemskt ord, i varje fall när det gäller vissa uttalanden från några politiker och företagsledare i Skövde. För fritt översatt betyder det; mindre parker skall försvinna, de större skall krympas, och det skall rivas. Det skall uppföras en mängd höghus på dessa platser. Att Boulognerskogen inte är någon helig mark därvid lag är ju bekant. Men nu gäller förslagen Garpaparken och Kyrkparken, vid Helénsparken föreslås också uppförande av höghus.

Läste för en tid sedan en insändare som beskrev den rivningshysteri som grasserade i Skövde från 50-talet och framåt. Inget av det gamla skulle sparas, den sista striden stod om det Hesselska huset och Käpplunda gård.

I alla Skövdes grannkommuner har man förstått värdet att för framtiden, som en kulturgärning, spara äldre områden.

Nu är det alltså Skövdes parker och grönområden som skall ödeläggas. Från att Pajala slutade som stadsträdgårdsmästare, till det för några år sedan kom en ny med känsla för blommor och grönt, var det en lång ökenvandring i Skövde. Skall det göras verklighet av alla skövlingsidéer kan man sälja gräsklippare, och parkavdelningen minskas till några som planterar och sköter de vackra planteringarna med sommarblommor.

Att en majoritet av politiker i Skövde inte har någon känsla för natur, kultur och miljö ser vi exempel på. Bland annat Våmbsdalen och Billingen, Klyftamon, sjön Lången, bara för att nämna några exempel, och så nu då stadens parker och grönområden.

En bön att stilla bedja; Må det inte göras verklighet av skövlingsidéer!

Anders Löfgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.