05 feb 2015 06:00

05 feb 2015 06:00

Jag vill verka för bättre villkor för personalen på Skas

Debatt.:

Skaraborgs Sjukhus med Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde är en fantastisk, men komplex organisation med mycket kvalitativ verksamhet. Som ny ordförande för styrelsen valde jag att besöka sjukhusen för att få ett helhetsintryck. Under tre dagar mötte jag flera eldsjälar som tillsammans utvecklar sina verksamheter för att få ut mesta möjliga vård och omsorg till patienten för de medel som är tillgängliga.

Jag började på Mariestads sjukhus som håller på att utvecklas till ett Närsjukvårdscentrum. Här pågår en god samverkan med läkare från Lidköpings sjukhus. Personalen följer upp alla över 75 år när de lämnat sjukhuset för att höra hur de mår. Vuxenpsykiatrin i Mariestad är fullbemannad och verksamheten ger ett mycket gott intryck. Barn- och ungdomspsykiatrin kändes magnifik.

Lidköpings sjukhus har en mycket välkomnande miljö. Man blir också helt imponerad av konsten. Sjukhuset är bland annat på väg att utvecklas till ett ledplastikcentrum i Västra Götalandsregionen. Specialistvården inom mag- och tarmsjukvården har kommit långt. Modern operationssal och den särskilt välordnade planeringen för material i vården var en intressant upplevelse.

Falköpings sjukhus är ett av Västra Götalandsregionens fem dagkirurgiska centra. Framtidsprojekt med specialistsjuksköterskor som utbildats att göra vissa läkarundersökningar imponerade. Här kan också bli ett centrum för förebyggande screening för att hitta cancer i ett tidigt läge. En ljus- och badavdelning för patienter med svåra hudproblem har utvecklats av en kunnig eldsjäl på området.

I Skövde slogs man av att avdelning för avdelning byggts om och moderniserats. Ett nytt sjukhus håller på att växa fram. Jag hann med neonatal-, lekterapi-, sårcentrum och ortopedavdelning. Det intressanta är den samverkan som växer fram mellan olika verksamheter, t ex sårcentrum som samlar infektion, kärlkirurgi och ortopedi.

Den stora utmaning som jag nu upplever som ordförande för styrelsen för Skaraborgs sjukhus är att verka för bättre villkor för personalen. Det ökade trycket på vård gör att arbetstyngden ökar och ger behov av övertider på flera håll. Att behålla erfaren personal och lätt kunna rekrytera nya är inte minst viktigt för behålla den stolthet som jag upplevt att personalen känner för sin verksamhet.

Ulla-Britt Hagström (FP)

ordförande SkaS

Skaraborgs Sjukhus med Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde är en fantastisk, men komplex organisation med mycket kvalitativ verksamhet. Som ny ordförande för styrelsen valde jag att besöka sjukhusen för att få ett helhetsintryck. Under tre dagar mötte jag flera eldsjälar som tillsammans utvecklar sina verksamheter för att få ut mesta möjliga vård och omsorg till patienten för de medel som är tillgängliga.

Jag började på Mariestads sjukhus som håller på att utvecklas till ett Närsjukvårdscentrum. Här pågår en god samverkan med läkare från Lidköpings sjukhus. Personalen följer upp alla över 75 år när de lämnat sjukhuset för att höra hur de mår. Vuxenpsykiatrin i Mariestad är fullbemannad och verksamheten ger ett mycket gott intryck. Barn- och ungdomspsykiatrin kändes magnifik.

Lidköpings sjukhus har en mycket välkomnande miljö. Man blir också helt imponerad av konsten. Sjukhuset är bland annat på väg att utvecklas till ett ledplastikcentrum i Västra Götalandsregionen. Specialistvården inom mag- och tarmsjukvården har kommit långt. Modern operationssal och den särskilt välordnade planeringen för material i vården var en intressant upplevelse.

Falköpings sjukhus är ett av Västra Götalandsregionens fem dagkirurgiska centra. Framtidsprojekt med specialistsjuksköterskor som utbildats att göra vissa läkarundersökningar imponerade. Här kan också bli ett centrum för förebyggande screening för att hitta cancer i ett tidigt läge. En ljus- och badavdelning för patienter med svåra hudproblem har utvecklats av en kunnig eldsjäl på området.

I Skövde slogs man av att avdelning för avdelning byggts om och moderniserats. Ett nytt sjukhus håller på att växa fram. Jag hann med neonatal-, lekterapi-, sårcentrum och ortopedavdelning. Det intressanta är den samverkan som växer fram mellan olika verksamheter, t ex sårcentrum som samlar infektion, kärlkirurgi och ortopedi.

Den stora utmaning som jag nu upplever som ordförande för styrelsen för Skaraborgs sjukhus är att verka för bättre villkor för personalen. Det ökade trycket på vård gör att arbetstyngden ökar och ger behov av övertider på flera håll. Att behålla erfaren personal och lätt kunna rekrytera nya är inte minst viktigt för behålla den stolthet som jag upplevt att personalen känner för sin verksamhet.

Ulla-Britt Hagström (FP)

ordförande SkaS

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.