06 feb 2015 06:00

06 feb 2015 06:00

Det är skillnad på kostnader och kostnader

Fördelning. I stort sett alltid, när jämförelser skall göras, var pengarna hamnar i det svenska samhället, blir svaret: Man kan inte ställa olika grupper mot varandra. Men det är ju inte att ställa olika grupper mot varandra, det är ett exempel på hur kostnader fördelas.

I det här fallet, går olika kommuners företrädare i taket, enbart för att personalstyrkan skall förstärkas, vad gäller vården av dementa. I SLA den 29 januari, så handlar i stort sett hela sidan 6 om hur dyrt detta kommer att bli, inte om hur bra det blir för patienterna.

Så låter det inte, när den nerlagda äldrevårdsavdelningen på Norrmalm, Gläntan, helt plötsligt kan öppnas för asylsökande. Gott om personal, dygnet runt, enligt kommunens företrädare.

Detta handlar inte om äldre och asylsökande. Detta handlar om, vad kommunerna anser om hur kostnader skall fördelas.

Conny Östling

I det här fallet, går olika kommuners företrädare i taket, enbart för att personalstyrkan skall förstärkas, vad gäller vården av dementa. I SLA den 29 januari, så handlar i stort sett hela sidan 6 om hur dyrt detta kommer att bli, inte om hur bra det blir för patienterna.

Så låter det inte, när den nerlagda äldrevårdsavdelningen på Norrmalm, Gläntan, helt plötsligt kan öppnas för asylsökande. Gott om personal, dygnet runt, enligt kommunens företrädare.

Detta handlar inte om äldre och asylsökande. Detta handlar om, vad kommunerna anser om hur kostnader skall fördelas.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.