06 feb 2015 06:00

06 feb 2015 06:00

Ett modernt försvar för såväl krig som fred

FÖRSVARET.

Replik. Per Blomquist skriver i en insändare i SLA (29/1) att jag hyser ”blind tro på flyget och tilltror detta en större försvarseffekt än ett folkförankrat markförsvar.” Hur Per Blomquist har kommit till den slutsatsen vet jag inte, däremot vet jag att slutsatsen är felaktig. Det jag förordar är ett väl avvägt försvar, med modern utrustning, väl samövat och innehållande såväl flyg- som marin och arméstridskrafter.

Att försvaret skall kunna verka om vi blir angripna är självklart men det har även viktiga uppgifter i fredstid. Vi skall kunna övervaka vårt territorium såväl på marken som i luften och på omgivande vatten. Vid kränkningar skall vi kunna ingripa och hävda vårt territorium. När vi inte lyckas med detta bör vi ha underlag för diplomatiska protester. Detta fordrar ett allsidigt sammansatt försvar.

Per Blomquist raljerar om marinens hittills misslyckade jakt på ryska ubåtar och menar att ”de möjliga ubåtarna inte nämnvärt skadat Sverige”. Jag delar inte den uppfattningen utan tror att skadorna tvärtom är stora om än svårbedömda. Jag tror inte heller att vi behöver tveka om att det förekommit ryska ubåtar inne på vårt territorium. Påståendet om att inte marinen sett någon är under alla omständigheter fel. Det var inte bara marinen som såg U-137.

Sveriges riksdag antog den 16 juni vår solidaritetsförklaring till EU. Ett åtagande som förbinder oss att ingripa till hjälp om någon EU-medlem hotas vid en militär konflikt. För att kunna leva upp till nämnda åtagande fordras det att vi har flyg- och marinstridskrafter – främst ubåtar – att avdela. Markstridskrafter torde inte vara aktuella.

Ett alltmer aggressivt och arrogant Rysslands ständiga kränkningar ställer höga krav på vår incidentberedskap. För att nöjaktigt kunna lösa förelagda uppgifter fordras ett modernt försvar med hög beredskap. Om det värsta skulle inträffa fordras ett försvar som kan skapa tid för hjälp att anlända. Den hjälpen kan vi få från Nato, därför bör vi gå med i den försvarsgemenskapen.

Hergus Palmquist

Att försvaret skall kunna verka om vi blir angripna är självklart men det har även viktiga uppgifter i fredstid. Vi skall kunna övervaka vårt territorium såväl på marken som i luften och på omgivande vatten. Vid kränkningar skall vi kunna ingripa och hävda vårt territorium. När vi inte lyckas med detta bör vi ha underlag för diplomatiska protester. Detta fordrar ett allsidigt sammansatt försvar.

Per Blomquist raljerar om marinens hittills misslyckade jakt på ryska ubåtar och menar att ”de möjliga ubåtarna inte nämnvärt skadat Sverige”. Jag delar inte den uppfattningen utan tror att skadorna tvärtom är stora om än svårbedömda. Jag tror inte heller att vi behöver tveka om att det förekommit ryska ubåtar inne på vårt territorium. Påståendet om att inte marinen sett någon är under alla omständigheter fel. Det var inte bara marinen som såg U-137.

Sveriges riksdag antog den 16 juni vår solidaritetsförklaring till EU. Ett åtagande som förbinder oss att ingripa till hjälp om någon EU-medlem hotas vid en militär konflikt. För att kunna leva upp till nämnda åtagande fordras det att vi har flyg- och marinstridskrafter – främst ubåtar – att avdela. Markstridskrafter torde inte vara aktuella.

Ett alltmer aggressivt och arrogant Rysslands ständiga kränkningar ställer höga krav på vår incidentberedskap. För att nöjaktigt kunna lösa förelagda uppgifter fordras ett modernt försvar med hög beredskap. Om det värsta skulle inträffa fordras ett försvar som kan skapa tid för hjälp att anlända. Den hjälpen kan vi få från Nato, därför bör vi gå med i den försvarsgemenskapen.

Hergus Palmquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.