06 feb 2015 06:00

06 feb 2015 06:00

Följ Finlands exempel!

NATO.

Replik. Nato-medlemskap säkrar fred och frihet, heter det i ordförande i försvarsutskottet, Allan Widmans debattinlägg (SLA 30/1). Nej, 20 år av mycket nära samarbete med Nato som Widman nämner, har genom statsmaktens arrogans och brist på öppenhet lett Sverige till en farlig kärnvapenmakt. Kriget i Ukraina visar med önskvärd tydlighet att kärnvapenmakterna, USA/Nato:s och Rysslands maktpolitik med stöd av överlägsna flygstridskrafter inte fungerar som medel för fred och frihet. Sök trygghet i ett enkelt robust och kostnadseffektivt markförsvar till stöd för en neutralitetspolitik.

I boken Bevara alliansfriheten menar Finlands f d utrikesminister Erkki Tuomioja att ur Rysslands synvinkel har den 1 300 kilometer långa gränsen med Finland varit dess allra tryggaste och Finland den enda granne som aldrig har förorsakat Ryssland några säkerhetspolitiska bekymmer under efterkrigsperioden. Finland för en klok försvars- och säkerhetspolitik och inser kärnvapnens allvar.

Sverige försvarar inte det fundamentala markterritoriet mellan USA/Nato och Ryssland. Ryssland kan därför inte känna trygghet vid Sveriges mycket långa sjöterritorium?

I nämnda bok påvisar generallöjtnant Carl Björeman vilka brister som ÖB fann i underlaget inför försvarsbeslut år 2009. Han återger: FB 09 har ett stort antal fundamentala brister inbyggda i sig. Vidtas inga drastiska åtgärder riskerar de svenska statsmakterna att förlora styrningen av utrikespolitiken till USA/Nato och av försvarspolitiken till försvarsindustrin/det militärindustriella komplexet. Ja, och så har skett. Den svenska försvarsmakten utgör inget stöd åt neutralitetspolitiken, tvärtom. Och Björeman skriver vidare om efterkrigstiden: Den svenska krigsplanläggningen och krigsmaktens/försvarsmaktens struktur och beväpning var snarast provokativ, helt inriktad på insatser österut. De ryska incidenterna mot Sverige borde inte förvåna.

På 90-talet fanns en annan väg i säkerhetspolitiken skriver Hans Blix f d utrikesminister – även han mot Natoanslutning om möjligheten att även Ryssland kunde bli medlem (i Nato), en idé som Jeltsin – och senare även Putin – rapporteras ha bejakat. Så blev det inte. USA behöll sin ambition att förbli ensam supermakt.

Allan Widman, medborgarna vill med säkerhet inte välja Ditt och FP vägval för Sverige att hota med och bli mål för kärnvapnen. Dessa vapen finns i luftrummet idag på olika plattformar och höjder vilket beskrivs i den nyss publicerade Luftförsvarsberedning 2040. Tänk om och låt försvarsutskottet utarbeta ett enkelt kostnadseffektivt men robust markförsvar till stöd för en trovärdig militär alliansfri säkerhetspolitik. Följ Finlands exempel!

Per Blomquist

I boken Bevara alliansfriheten menar Finlands f d utrikesminister Erkki Tuomioja att ur Rysslands synvinkel har den 1 300 kilometer långa gränsen med Finland varit dess allra tryggaste och Finland den enda granne som aldrig har förorsakat Ryssland några säkerhetspolitiska bekymmer under efterkrigsperioden. Finland för en klok försvars- och säkerhetspolitik och inser kärnvapnens allvar.

Sverige försvarar inte det fundamentala markterritoriet mellan USA/Nato och Ryssland. Ryssland kan därför inte känna trygghet vid Sveriges mycket långa sjöterritorium?

I nämnda bok påvisar generallöjtnant Carl Björeman vilka brister som ÖB fann i underlaget inför försvarsbeslut år 2009. Han återger: FB 09 har ett stort antal fundamentala brister inbyggda i sig. Vidtas inga drastiska åtgärder riskerar de svenska statsmakterna att förlora styrningen av utrikespolitiken till USA/Nato och av försvarspolitiken till försvarsindustrin/det militärindustriella komplexet. Ja, och så har skett. Den svenska försvarsmakten utgör inget stöd åt neutralitetspolitiken, tvärtom. Och Björeman skriver vidare om efterkrigstiden: Den svenska krigsplanläggningen och krigsmaktens/försvarsmaktens struktur och beväpning var snarast provokativ, helt inriktad på insatser österut. De ryska incidenterna mot Sverige borde inte förvåna.

På 90-talet fanns en annan väg i säkerhetspolitiken skriver Hans Blix f d utrikesminister – även han mot Natoanslutning om möjligheten att även Ryssland kunde bli medlem (i Nato), en idé som Jeltsin – och senare även Putin – rapporteras ha bejakat. Så blev det inte. USA behöll sin ambition att förbli ensam supermakt.

Allan Widman, medborgarna vill med säkerhet inte välja Ditt och FP vägval för Sverige att hota med och bli mål för kärnvapnen. Dessa vapen finns i luftrummet idag på olika plattformar och höjder vilket beskrivs i den nyss publicerade Luftförsvarsberedning 2040. Tänk om och låt försvarsutskottet utarbeta ett enkelt kostnadseffektivt men robust markförsvar till stöd för en trovärdig militär alliansfri säkerhetspolitik. Följ Finlands exempel!

Per Blomquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.