06 feb 2015 06:00

06 feb 2015 06:00

Gårdsförsäljning ger jobb och levande landsbygd

Debatt.:

Alliansen, M, FP, C och KD, har en långsiktig strategi att fortsatt se möjligheter till jobb och tillväxt i hela landet. Vi behöver göra mer för att stimulera förutsättningar för levande landsbygd, så att hela Sverige kan bidraga till jobbmotorn. Människor, entreprenörer och företagares engagemang och idékraft skall tas tillvara. Vår uppgift är att på många sätt göra det möjligt. Landsbygden ger inte minst möjligheter till fler och nya företag, inte minst småföretag kan växa fram.

Alla jobb och företag behövs för fortsatt utveckling. Vi ska underlätta för företag att kunna startas och drivas. Upplevelser på landsbygden blir allt mer populärt, inte minst kopplat till mat. Sverige har idag över 100 producenter av lokalproducerad öl, vin och cider. En bransch i tillväxt. I en gemensam alliansmotion i riksdagen föreslår vi därför att möjliggöra gårdsförsäljning.

Sverige har en folkhälsopolitik som aktivt hjälper att förebygga alkoholens baksidor. Detta skall vi fortsatt bevara och utveckla. En lämplig och nödvändig balans mellan restriktiv politik och tillgänglighet samt service har stärkts och förbättrats. Nu finns möjligheter att ta nästa steg.

Vi menar att det är möjligt att förena en restriktiv alkoholpolitik i Sverige med en öppning för små dynamiska gårdsbutiker att sälja sina högkvalitativa produkter under kontrollerade och trygga former. Det är i det sammanhanget viktigt att se över att svensk lagstiftning är förenlig med EU-rättsliga förutsättningar innan ett konkret beslut tas.

Många företag som är verksamma med gårdsförsäljning är det på landsbygden. I många mindre samhällen är man helt beroende av att jobben finns och blir fler. Menar vi allvar med att utveckla för människor att bo, leva och verka på landsbygden, gärna med öppna landskap, behöver vi steg för steg låta idéer och lösningar utvecklas. Förändringsviljan är avgörande, den ska stöttas och uppmuntras, inte bekämpas.

Gör det möjligt, att förena restriktiv alkoholpolitik och lokala producenters kunskap och initiativkraft. Jobb, tillväxt och lokal service behövs om hela landet ska utvecklas. Sverige är ett bra land att leva i – men vi kan bli ännu bättre på att ta tillvara landsbygdens alla möjligheter.

Alliansriksdagsledamöter

Cecilia Widegren (M), Skaraborg

Christer Nylander (FP), Skåne

Ulrika Carlsson (C), Skaraborg

Sofia Damm (KD), Skåne

Alliansen, M, FP, C och KD, har en långsiktig strategi att fortsatt se möjligheter till jobb och tillväxt i hela landet. Vi behöver göra mer för att stimulera förutsättningar för levande landsbygd, så att hela Sverige kan bidraga till jobbmotorn. Människor, entreprenörer och företagares engagemang och idékraft skall tas tillvara. Vår uppgift är att på många sätt göra det möjligt. Landsbygden ger inte minst möjligheter till fler och nya företag, inte minst småföretag kan växa fram.

Alla jobb och företag behövs för fortsatt utveckling. Vi ska underlätta för företag att kunna startas och drivas. Upplevelser på landsbygden blir allt mer populärt, inte minst kopplat till mat. Sverige har idag över 100 producenter av lokalproducerad öl, vin och cider. En bransch i tillväxt. I en gemensam alliansmotion i riksdagen föreslår vi därför att möjliggöra gårdsförsäljning.

Sverige har en folkhälsopolitik som aktivt hjälper att förebygga alkoholens baksidor. Detta skall vi fortsatt bevara och utveckla. En lämplig och nödvändig balans mellan restriktiv politik och tillgänglighet samt service har stärkts och förbättrats. Nu finns möjligheter att ta nästa steg.

Vi menar att det är möjligt att förena en restriktiv alkoholpolitik i Sverige med en öppning för små dynamiska gårdsbutiker att sälja sina högkvalitativa produkter under kontrollerade och trygga former. Det är i det sammanhanget viktigt att se över att svensk lagstiftning är förenlig med EU-rättsliga förutsättningar innan ett konkret beslut tas.

Många företag som är verksamma med gårdsförsäljning är det på landsbygden. I många mindre samhällen är man helt beroende av att jobben finns och blir fler. Menar vi allvar med att utveckla för människor att bo, leva och verka på landsbygden, gärna med öppna landskap, behöver vi steg för steg låta idéer och lösningar utvecklas. Förändringsviljan är avgörande, den ska stöttas och uppmuntras, inte bekämpas.

Gör det möjligt, att förena restriktiv alkoholpolitik och lokala producenters kunskap och initiativkraft. Jobb, tillväxt och lokal service behövs om hela landet ska utvecklas. Sverige är ett bra land att leva i – men vi kan bli ännu bättre på att ta tillvara landsbygdens alla möjligheter.

Alliansriksdagsledamöter

Cecilia Widegren (M), Skaraborg

Christer Nylander (FP), Skåne

Ulrika Carlsson (C), Skaraborg

Sofia Damm (KD), Skåne

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.